Nowy hotel i mieszkania w miejscu Hotelu Ibis Budget? Rada Osiedla Gumieńce stawia weto

Firma Orbis S.A., właściciel działki, na której obecnie działa Hotel Ibis Budget, wystosowała pismo do Prezydenta Szczecina, w którym prosi o zmianę zagospodarowania przestrzennego. Informuje w nim, że chce wyburzyć obecny obiekt, a w jego miejscu postawić nowy hotel i wielorodzinne budynki mieszkalne.

We wniosku przesłanym do Piotra Krzystka Orbis S.A. czytamy: „Orbis S.A. jest dysponentem terenu objętego niniejszym wnioskiem. Istniejąca na terenie w chwili obecnej zabudowa (dawny Hotel „Reda”), jak i jego zagospodarowanie są mocno zdegradowane i nie spełniają współczesnych standardów funkcjonalnych i estetycznych. Orbis S.A. ma zamiar rozebrać istniejący obiekt i w najbliższym czasie wybudować na własnym terenie nowy obiekt hotelowy wraz z rozbudowana częścią usługową, całą zabudowę uzupełnić realizacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności i we współczesnym standardzie realizacyjnym.”

– Szczecin rozwija się bardzo dynamicznie pod kątem biznesowym, kulturalnym i turystycznym. Mając do dyspozycji tak atrakcyjną działkę, chcielibyśmy w przyszłości realizować kolejne inwestycje. Chodzi nam przede wszystkim o możliwość wykorzystania części działki, która obecnie jest zakwalifikowana jako „strefa militarna” – mówi Katarzyna Nowak z biura prasowego Orbis S.A.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie tego wniosku do Rady Osiedla Gumieńce. Ta jednak nie zgadza się na powstanie w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności. – Teren powinien pozostać zabudowany obiektem usług turystyki, o dużym współczynniku miejsc parkingowych oraz niedużej wysokości całkowitej obiektu. Wnioskodawca z takim przeznaczeniem zakupił przedmiotową działkę, nie widzimy więc przyczyny do zmiany jej przeznaczenia. Mając na uwadze zapotrzebowanie na miejsca postojowe, intensywność zabudowy sąsiadującej zabudowy wnioskowana zmiana zdaniem Rady Osiedla Gumieńce pogorszy istniejącą sytuację pogłębiając problemy społeczne oraz infrastrukturalne – wyjaśnia Dominika Jackowski, Radna Osiedla Gumieńce.

Zastrzeżenia radnych budzi liczba planowanych miejsc parkingowych (we wniosku Orbisu nie ma podanego minimalnego wskaźnika zapotrzebowania na miejsca postojowe dla planowanego budynku mieszkalnego), zwiększenie liczby mieszkańców Gumieniec (dzielnica już jest jedną z najbardziej zaludnionych w Szczecinie) czy wpływ inwestycji na infrastrukturę drogową.

Co dalej z wnioskiem Orbisu? – Negatywna opinia Rady Osiedla Gumieńce zostanie przekazana Biuru Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie. Następnie wnioskiem zajmie się Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa – mówi Michał Wilkocki, radny Miasta Szczecin.

Przypomnijmy, że Rada Osiedla Gumieńce we wrześniu br. negatywnie zaopiniowała również wniosek firmy Diamond Farm, która chciała zmienić plan zagospodarowania należącego do niej terenu przy ulicy Cukrowej, by wybudować dwa tysiące mieszkań o łącznej powierzchni 110800 m2.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl