Na Warszewie powstanie nowa stacja pogotowia ratunkowego

Nowa stacja ma powstać u zbiegu ulic Krasińskiego i Duńskiej w Szczecinie. Nieruchomość na potrzeby inwestycji województwo nabyło dziś za symboliczną złotówkę od miasta Szczecin.  

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, koncepcja utworzenia nowej stacji na Warszewie jest wynikiem braku rządowego wsparcia na budowę stacji pogotowia ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.

Najpierw stacja na Krasińskiego/Duńskiej

Początkowo projekt zakładał przeniesienie pogotowia do dwóch lokalizacji: przy ul. Twardowskiego, gdzie miała mieścić się nowa siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i przy ul. Duńskiej, gdzie stacjonować miały zespoły wyjazdowe. W związku z brakiem wsparcia z rezerwy celowej budżetu w wysokości 20 mln zł postanowiono, że w pierwszej kolejności powstanie stacja przy zbiegu ulic Krasińskiego i Duńskiej.

Szybki dojazd karetki często decyduje o tym, czy uda się uratować życie lub zdrowie pacjenta. Nowa lokalizacja dla WSPR to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina. To również zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla ratowników – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Dzięki realizacji inwestycji Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego będzie mogła wkrótce wyprowadzić się ze swojej bazy przy ul. Mazowieckiej 14, bo w tym miejscu jest planowana część skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Do budynku przy ul. Krasińskiego/Duńskiej przeniesiona zostanie również część zespołów wyjazdowych ze stacji przy ul. Wojska Polskiego.

Nieruchomość za złotówkę dzięki współpracy na linii województwo-miasto

Przekazanie nieruchomości przy ul. Duńskiej przez Miasto Szczecin było możliwe dzięki porozumieniu na linii województwo-miasto zawartemu w 2015 roku. Zgodnie z zawartymi w nim ustaleniami, samorządy mogą dokonywać zamiany gruntów, sprzedając je sobie za symboliczną złotówkę. Oprócz sprzedanej dziś działki przy ul. Duńskiej, Miasto Szczecin w listopadzie 2016 r. przekazało województwu działkę przy ul. Twardowskiego (obie na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego).

Natomiast województwo sprzedało w lutym ubiegłego roku Szczecinowi za złotówkę nieruchomość przy ul. Starzyńskiego/Zygmunta Starego z przeznaczeniem m.in. na zieleń parkową na zapleczu Filharmonii im. M. Karłowicza. Wiadomo już, że w ten sposób zostanie także przekazana część działki położonej pomiędzy ulicami Wszystkich Świętych, Doktora Judyma i Zdrojową (pozwoli to na powiększenie parku Chopina).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl