Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii w Koszalinie zakończona!

Kolejne medyczne przestrzenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie przeszły metamorfozę. Po kompleksowej modernizacji oraz doposażeniu w sprzęt gotowy na przyjęcie pacjentów jest Oddział Onkologii i Chemioterapii. Zmiany to przede wszystkim zasługa specjalnej puli funduszy europejskich REACT-EU dedykowanej działaniom naprawczym wynikającym z pandemii COViD-19. 

W poniedziałek, 12 lutego 2024 roku nastąpiło oficjalne otwarcie wyremontowanego oddziału, w którym udział wziął m.in. dyrektor placówki Piotr Sołtysiński, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj, szef rady społecznej Stanisław Gawłowski oraz kadra medyczna.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

13 milionów złotych – tyle wyniósł koszt generalnego remontu wraz z wyposażeniem Oddziału Onkologii i Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Szpital sięgnął po specjalną pulę unijnych środków dedykowanych działaniom naprawczym wynikającym z pandemii COViD-19.

W ten Oddział zainwestowaliśmy sporo funduszy. W całości to środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja inwestycji to poprawienie warunków dla pacjentów. Teraz w każdej sali jest węzeł sanitarny, a tego wcześniej nie było. Oddział został doposażony w nowy sprzęt. Pozostaje życzyć, oby personelowi dobrze się pracowało na rzecz pacjentów – podkreślił dyrektor placówki Piotr Sołtysiński.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Realizacja projektu była możliwa dzięki pełnemu finansowaniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który przyznał na ten cel specjalne unijne fundusze z puli REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Było to drugie podejście koszalińskiej placówki do środków REACT-EU. W październiku 2023 roku lecznica – wykorzystując 4 mln zł –  otworzyła zmodernizowaną pracownię hemodynamiki na Oddziale Kardiologicznym.

Każda inwestycja w ochronę zdrowia cieszy, każda inwestycja jest potrzebna. Nigdy tylko nie wiemy, kiedy i komu z nas. Tak się składa, że ostatni rok, z przyczyn osobistych, byłem na tego typu oddziałach, i wiem, w jakim szczególnym okresie życia człowiek się wówczas znajduje. Tutaj mamy połączenie nowoczesnego sprzętu i godnych warunków dla pacjentów, ale i dla specjalistów, którzy na co dzień zajmują się naszymi bliskimi. To kolejna inwestycja, którą oddajemy w tym szpitalu i już myślimy o kolejnych. Podziękowania należą się personelowi, który jest dla nas największym dobrem i atutem. Możemy coraz więcej tworzyć z wykorzystaniem różnych funduszy, ale bez personelu ten sprzęt nie będzie leczył. Dziękuję Wam za ciężką, tytaniczną pracę, dziękuję w imieniu Zarządu Województwa i mieszkańców – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

O inwestycji

Na Oddziale Onkologii i Chemioterapii są aktualnie 23 łóżka dla pacjentów. Modernizacja Oddziału poprawiła stan techniczny pomieszczeń, a także umożliwiła zagospodarowanie niewykorzystanej dotąd przestrzeni, m. in. część poddasza.

Do wyremontowanego Oddziału zakupiony został sprzęt medyczny, m. in. aparaty EKG, defibrylator, inhalatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry wózki inwalidzkie, szafki przyłóżkowe, rowery rehabilitacyjne.

To radosny dzień dla personelu i dla pacjentów. Wiemy, jak wyglądała sytuacja w pandemii i jakie znaczenie miały warunki dla pacjentów. Dziś niezmiernie się cieszymy z tego, co mamy tutaj, na wyremontowanym Oddziale. Szczególne podziękowania należą się dla Pani Oddziałowej Doroty Fenkanin – dzięki niej te sale i korytarze wyglądają tak, jak wyglądają. Zyskaliśmy wiele. Mamy m.in. dwie izolatki z prawdziwego zdarzenia, ze śluzą, dla pacjentów w ciężkich stanach. Jest jedna sala separatka. Każda sala jest zaopatrzona w węzeł sanitarny, są prysznice, jest odpowiednia łazienka dla osób niepełnosprawnych. Jest też pokój dla psychologa, na indywidualne rozmowy. Jest też liczny nowy sprzęt, który będzie nam pomocny w pracy, także sprzęt do aktywności ruchowej pacjentów – przyznała p.o. koordynatora Oddziału Onkologii i Chemioterapii dr Hanna Symonowicz.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Jednym z wymienionych celów strategicznych jest rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin. Zgodnie ze Strategią (NSO) modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych jest jednym z działań, które mają poprawić organizację systemu opieki onkologicznej.

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W latach 2017-2019 były przyczyną 22,3% ogółu zgonów mieszkańców województwa (24,5% zgonów mężczyzn i 19,9% zgonów kobiet) i są to odsetki nieco niższe niż w całej Polsce (odpowiednio 24,5%, 26,0% i 22,8%).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogółu nowotworów mieszkańców woj. zachodniopomorskiego wynosił 258,2 na 100 tys. ludności i jest on wyższy od ogólnopolskiego o 5,1%. Nowotwory złośliwe najbardziej zagrażają życiu mieszkańców powiatów kamieńskiego i koszalińskiego – poziom umieralności jest w nich o około 21% wyższy niż przeciętny dla całego kraju.

W zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego prognozuje się, że we wszystkich powiatach województwa zachodniopomorskiego należy oczekiwać wzrostu (mniejszego lub większego) współczynników zgonów, co jest związane ze starzeniem się populacji. Największa wartość współczynnika zgonów jest przewidywana dla Świnoujścia, Koszalina i Szczecina.

Projekt inwestycyjny zrealizowany przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie prowadzi do wspierania działań adekwatnych do potrzeb regionu i jednostki i jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego i onkologicznego dla województwa zachodniopomorskiego.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie w liczbach

Dane statystyczne – 2023 rok w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie:

 • Oddział Onkologii i Chemioterapii – 3592 leczonych
 • Oddział Dzienny Chemioterapii – 6928 leczonych
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – 2722 leczonych
 • Przychodnia Onkologiczna Orla:
  Razem Poradnie: 16997 (wizyt) w tym
  – PONO (Poradnia Onkologii Ogólnej) – 13990 wizyt
  – POCH (Poradnia Chirurgii Onkologicznej) – 2764 wizyty
  – PMPA (Poradnia Medycyny Paliatywnej) – 70 wizyt
  – BGEN (Badania Genetyczne) –  173 wizyty
 • Pracownia Mammografii – 4102 wykonanych badań.

Rozwój koszalińskiej onkologii

Przypomnijmy, w lipcu 2001 roku, w ramach struktury Oddziału Wewnętrznego A, został oficjalnie otwarty Pododdział Chemioterapii Onkologicznej. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia była m.in. obecnie p.o. Koordynatora Oddziału lek. med. Hanna Symonowicz, która wówczas kierowała istniejącą przy Szpitalu Przychodnią Onkologiczną.

Kolejny przełomowy rok to 2007, kiedy po pożarze z 2005 roku na terenie Szpitala, został otwarty wyremontowany Oddział Onkologii (wcześniej funkcjonował jako: Oddział Wewnętrzny „A” z Pododdziałem Chemioterapii Onkologicznej oraz Oddział Wewnętrzny „B” z Pododdziałem Chemioterapii Hematoonkologicznej).

Rozwijając Oddział Chirurgiczny w kierunku zabiegów onkologicznych oraz dzięki uzyskaniu specjalizacji z chirurgii onkologicznej przez chirurgów pracujących w oddziale uchwałą Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w listopadzie 2005 r. oddział zmienił nazwę na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej. Od 1 stycznia 2012 roku, po podziale Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej, powstał samodzielny Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

Dodajmy, że wcześniej – w 2011 roku nastąpiło otwarcie Międzynarodowego Centrum Onkoterapii Euromedic. Dwa lata później, w 2013, to czas otwarcia Pracowni Gamma Kamery.

Rok 2017 to otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego po modernizacji. Oddział Dzienny Chemioterapii służy pacjentom z rozpoznaną chorobą nowotworową i przeznaczony jest do leczenia systemowego w trybie ambulatoryjnym, czyli dziennym i niewymagającym noclegu związanego z leczeniem. Szpital ściśle współpracuje z Międzynarodowym Centrum Onkologii AFFIDEA (radioterapia), co umożliwia leczenie skojarzone z zastosowaniem radiochemioterapii.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl