Fontanna zamiast zbiornika przeciwpożarowego. Plac Batorego zmieni swoje oblicze

Nowa fontanna zamiast zbiornika przeciwpożarowego – to jedna ze zmian, która wpłynie na dotychczasowe oblicze placu Batorego. Oprócz tego będą nowe alejki, a także miejsca do odpoczynku i zabawy.

Projekt zakłada przywrócenie podstawowego historycznego wyglądu i charakteru placu, m.in. poprzez zachowanie jego układu i geometrii oraz wprowadzenie dwóch głównych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej. W miejscu zbiornika przeciwpożarowego pojawi się natomiast fontanna.

fontanna zamiast zbiornika przeciwpożarowego plac Batorego
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Istniejąca zieleń pozostanie: platany klonolistne oraz cisy otoczone ławkami zostaną dodatkowo oświetlone. W wydzielonych przestrzeniach zaplanowano gry dla dzieci i młodzieży. Poszczególne elementy, takie jak murki czy ławki będą wykonane z materiałów nawiązujących do budynku Urzędu Morskiego. Dominować będzie cegła i zielona stolarka, dzięki czemu zostanie zachowana ciągłość i spójność z otoczeniem.

fontanna zamiast zbiornika przeciwpożarowego plac Batorego
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Projekt został uzgodniony z Radą Osiedla Nowe Miasto, która na przebudowę placu przeznaczyła też cały swój pięcioletni budżet inwestycyjny, czyli 1 mln zł. Przetarg na realizację planowany jest w pierwszej połowie 2021.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl