Część Szczecińskiej Wenecji zostanie zrewitalizowana

Budynek przy ul. Kolumba 79/80 w Szczecinie zostanie odrestaurowany i przystosowany do funkcji biurowej. Modernizacją zajmą się Wody Polskie.

Budynek przy ulicy Kolumba 79/80 ma być nową siedzibą Wód Polskich w Szczecinie i Zarządu Zlewni. Wody Polskie ogłosiły przetarg.

Mamy ambicje uczynienia z tego miejsca nie tylko siedziby Wód Polskich, ale przede wszystkim związanego z wodami śródlądowymi centrum życia naszego miasta – zapowiada dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

W związku z planowaną przebudową budynku przy ul. Kolumba w Szczecinie na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które ma na celu wyłonienie wykonawcy i wykonanie usługi inżyniera kontraktu.

Zadaniem wyłonionego w przetargu inżyniera kontraktu będzie wspomaganie inwestora podczas całego okresu przewidzianego na przebudowę budynku oraz jego przygotowania do eksploatacji i przygotowania pod zapewnienie pracownikom RZGW Szczecin niezbędnych warunków lokalowych do wykonywania obowiązków służbowych.

Jak informuje dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski:

W zakres I etapu działań inżyniera kontraktu wchodzić będzie przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji przetargowej na realizację przebudowy budynku. Po wyłonieniu inżyniera kontraktu planowane jest również ogłoszenie przetargu na prace projektowe i budowlane oraz wyłonienie generalnego wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji dla rozpoczęcia robót budowlanych, jak również zrealizowanie tychże robót.

Wody Polskie pionierem rewitalizacji „Szczecińskiej Wenecji”

Inwestycja będzie mieć charakter miastotwórczy i jak dodaje Marek Duklanowski:

Wody Polskie zrewitalizują bardzo ważny fragment miasta. Ulica Kolumba to arteria zaniedbana, ale kryjąca olbrzymi potencjał. Wody Polskie będą więc jednym z pionierów jej rewitalizacji. Na jednym z poziomów budynku naszej nowej siedziby mają powstać sale edukacyjne, w których na bieżąco poruszane będą tematy związane z gospodarką wodna, ochroną środowiska wodnego i żeglugą śródlądową. Chciałbym także, by w holach prezentowane były tematy związane z wodą, jej wykorzystaniem do celów rolniczych, gospodarki rybackiej i transportu. Będziemy przygotowywać multimedialne i interaktywne wystawy, przede wszystkim dla naszej najmłodszej części społeczeństwa, ale też mam nadzieję, że i dorośli znajdą tu coś dla siebie. Wisienką na torcie powinno być wyposażenie budynku, zgodnie z zapisami planu miejscowego, w pieszy pasaż od strony rzeki. Mieszkańcy zyskaliby nowe atrakcyjne miejsce do przebywania nad wodą w samym centrum miasta.

Termin zakończenia realizacji planowany jest na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl