Co z modernizacją lotniska w Dąbiu? Znamy stanowisko miasta

Radny Robert Stankiewicz z klubu PiS przesłał do Prezydenta Szczecina interpelację dotyczącą modernizacji lotniska w Dąbiu. Co na to miasto?

W piśmie skierowanym do Piotra Krzystka radny PiS stwierdza, że „charakter i przeznaczenie Lotniska powinny zostać przedefiniowane, aby w głównej mierze pełniło ono funkcję pasażersko-komercyjną z ofertą połączeń z Polską i Euroregionem oraz m.in. Berlinem i Heringsdorfem”. Jego zdaniem loty pasażerskie mogłyby odbywać się samolotami typu pilatus (do 10 pasażerów) i awionetkami (taxi powietrzne).

Radny proponuje również budowę terminalu lotniczego z ofertą lotów rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych, a także terminalu cargo dla samolotów o ładowności trzech ton. Interpelacja zawiera też pomysł na zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie lotniska, które „mogłyby być przeznaczone pod różnego rodzaju inwestycje, które wymiernie korzystałyby z bliskości portu lotniczego, np. budowa nowych hal z przeznaczeniem pod Międzynarodowe Targi Szczecińskie” (wizualizacja poniżej). Robert Stankiewicz przekonuje, że modernizacja i rozwój lotniska w Dąbiu „zwiększyłyby atrakcyjność konkurencyjną Szczecina i zapewniły skuteczne pozyskiwanie nowych inwestycji”.

Fot. Biuro Informacji Publicznej w Szczecinie

W imieniu Piotra Krzystka odpowiedzi na interpelację udzielił zastępca Prezydenta Szczecina, Michał Przepiera. Wynika z niej, że miasto prowadzi działania zmierzające do przekształcenia istniejącego lotniska sportowego Szczecin Dąbie (EPSD) na lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji (LUPOC). Po modernizacji miałoby ono być wykorzystywane dla potrzeb „lotnictwa ogólnego (General Aviation), biznesowych usług lotniczych, lotnictwa gospodarczo-usługowego, lotnictwa specjalistycznego, lotnictwa sportowego, rekreacji i wypoczynku, hangarowania i przechowywania sprzętu lotniczego, działalności komercyjnej”.

Michał Przepiera wskazuje też na szereg czynników, które stanowią przeszkodę w modernizacji lotniska. Jednym z najważniejszych jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu lotniska. Zastępca Prezydenta Szczecina przypomina, że w lipcu br. miasto zleciło firmie BSiPBW „Hydroprojekt” Sp. z o.o. z Poznania wykonanie opracowania, które pozwoli na „wskazanie niezbędnych do wykonania prac, w wyniku których ma nastąpić poprawa odprowadzania wód deszczowych z terenu lotniska oraz umożliwiających utrzymanie urządzeń melioracyjnych we właściwym stanie technicznym”. Dokument ma być gotowy w listopadzie tego roku. Przepiera zaznacza, że po przeprowadzeniu robót wskazanych w opracowaniu, „Aeroklub Szczeciński jako użytkownik terenu lotniska przeprowadzi roczną obserwację poziomu wód na lotnisku – szczególnie na pasie startowym i drodze kołowania”.

Michał Przepiera odniósł się także do kwestii lotów pasażerskich do innych miast, która została poruszona w interpelacji radnego PiS. Z opracowania wykonanego w zeszłym roku na zlecenie miasta przez firmę BSiPL Polconsult z Warszawy wynika, że są „silne ograniczenia w rozwoju przewozów pasażerskich ze względu na obszar ciążenia lotnisk sąsiednich: Goleniów, Berlin, oraz Heringsdorf. Natomiast ze względu na bliskość miasta w stosunku do lotniska w Goleniowie zauważono potencjał w obsłudze ruchu krótkiego i średniego zasięgu biznesowego oraz pasażerskiego do 15 miejsc (General Aviation)”.

Zastępca Prezydenta Szczecina przypomina również, że na lotnisku w Dąbiu są zaplanowane niezbędne prace remontowe w hangarze samolotowym i w budynku administracyjno-socjalnym. Koszt inwestycji ma wynieść ok. 5,5 mln zł (w budżecie Szczecina na 2018 rok jest zarezerwowana kwota 5 mln zł).

Plan istniejącego i projektowanego zagospodarowania lotniska Szczecin Dąbie można zobaczyć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl