Budowa nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Szczecinie bez rządowej dotacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po raz kolejny odmówiło dotacji na budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 

Informację o decyzji ministerstwa przekazał podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Złożony w lipcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie jest już drugim, który został odrzucony.

Po raz kolejny wystąpiliśmy za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego o wsparcie dla budowy siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie z budżetu państwa i ponownie rządowa odpowiedź mnie rozczarowuje, bo jest odmowna. To nie daje mam szans na rozpoczęcie inwestycji w tym roku – mówił Olgierd Geblewicz.

Koszt budowy nowej siedziby WSPR przy ul. Twardowskiego w Szczecinie został oszacowany na ok. 52 mln zł. Wniosek dotyczył dotacji w wysokości 25,9 mln zł, bo zgodnie z zapisami dotyczącymi realizacji działań w zakresie Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, wsparcie budżetu państwa może wynieść 50% kosztów inwestycji.

Marszałek poinformował już o sytuacji Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Zapowiedział też, że zwróci się o pomoc w uzyskaniu dofinansowania do Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.

Będę nakłaniać także resort funduszy i polityki regionalnej do zmiany decyzji – dodał marszałek. – Jako samorząd województwa zabezpieczymy fundusze na 2020 rok, by rozpocząć prace, o ile rząd zagwarantuje nam wsparcie w 2021 i 2022 roku.

Jutro w Senacie RP odbędzie się głosowanie nad poprawką do budżetu, która zakłada przeznaczenie 10 mln zł na budowę nowej stacji pogotowia w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl