Aleja Wojska Polskiego – zakończenie prac zaplanowane na sierpień

13:33
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin

Przebudowa śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego właśnie się kończy. Zakończenie prac budowlanych zostało zaplanowane na sierpień 2023 roku. Najszerszy zakres robót budowlanych wykonywany jest w rejonie Placu Zgody.

Co się teraz dzieje?

Obecnie wykonywana jest nawierzchnia jezdni i chodników. Największy zakres robót odbywa się na Placu Zgody. Na nim trwa budowa kolejnych fragmentów nowej jezdni z kostki.

Wykonywane są prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Trwają też drobne i końcowe prace związane z wykonaniem sieci energetycznych i sanitarnych. Po będzie odpowiedni czas na montaż elementów małej architektury oraz wykonanie oznakowania.

Zmiana organizacji ruchu na Placu Zgody

W raz z kolejnym etapem robót w rejonie Placu Zgody, od wtorku 6 czerwca 2023 roku zmianie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu.

Na Placu Zgody zajęta zostanie jezdnia pomiędzy północnym wlotem al. Wojska Polskiego i wlotem ul. Bałuki.  Zamknięte pozostaną wloty w ulice Bohaterów Getta i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej oraz dojazdowy pojazdów po Placu Zwycięstwa  będzie odbywał się w odwrotnym kierunku – od ul. Bałuki do północnego wlotu Al. Wojska Polskiego. Ze względu na prowadzenie robót zostaną wprowadzone zmiany w ciągu ulicy Bohaterów Getta polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dojazdowego do posesji od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Pojazdy jadące ulicą Małkowskiego otrzymają nakaz jazdy w kierunku ulicy Krzywoustego.

Źródło: UM Szczecin

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przekształcenie układu drogowego na alei Wojska Polskiego, ulicy Jagiellońskiej i ulicy Śląskiej w Szczecinie. Prace obejmą odcinek od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów na alei Wojska Polskiego, odcinek od al. Piastów do al. Wojska Polskiego na ulicy Jagiellońskiej oraz odcinek od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” na ulicy Śląskiej. W ramach inwestycji przewidziana jest również modernizacja istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa sygnalizacji świetlnych, instalacja oświetlenia ulicznego, budowa elementów małej architektury, w tym fontanny, oraz zmiany w organizacji ruchu w celu wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotnym elementem projektu będzie również zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia drzew i krzewów.

Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, zostanie przekształcona w przestrzeń o charakterze „zielonego salonu” miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o imponujących rozmiarach i długim okresie życia, które będą stanowiły ozdobę dla naszego miasta. Planowane są między innymi kolumnowe platany oraz charakterystyczne dla Szczecina piękne magnolie. W ramach projektu przewidziane jest nasadzenie roślinności w pasie środkowym na całej długości prawie jednokilometrowej alei, wzdłuż chodników oraz wokół projektowanego ronda na Placu Zgody oraz wzdłuż wieżowców w pobliżu Placu Zgody. Nowa aleja będzie miała niemal kilometr długości i zostanie obsadzona nowymi krzewami, trawami i bylinami.

Koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego to ponad 43 mln zł. brutto. Z przebudową Alei Wojska Polskiego powiązana jest budowa węzła komunikacyjnego na Placu Zwycięstwa. Koszt prac wynosi blisko 39,8 mln zł. brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wosjka Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin
Aleja Wojska Polskiego
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl