Aleja Wojska Polskiego – wiadomości z budowy

Trwa przebudowa Al. Wojska Polskiego. Prace obejmują przede wszystkim wykonywanie robót ziemnych i przebudowę sieci. Wykopy, korytowanie, przebudowa sieci podziemnych i realizowanie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika.

Większość prac koncentruje się na odcinku między ulicą Jagiellońską a Placem Zgody. Wymienione tutaj działania są prowadzone połówkowo na całym zamkniętym obszarze. W tym miejscu, w którym część robót odnoszących się do wykopów została już wykonana, można zobaczyć nowe krawężniki. Aby wykonać prace przy kanalizacji deszczowej, zostały rozebrane również dwa wewnętrzne pasy nawierzchni asfaltowej między Placem Zgody a Placem Zwycięstwa. Całe to przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy.

Etap I prac

W nim znalazła się przebudowa układu drogowego alei Wojska Polskiego na fragmencie od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, części ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego i odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

Ten etap inwestycji obejmuje również przebudowanie kłopotliwych sieci uzbrojenia terenu, sygnalizacji świetlnych, postawienie oświetlenia ulicznego, stworzenie elementów małej architektury, wybudowanie fontanny i zmianę organizacji ruchu. Ma być on uspokojony. Bardzo ważną częścią prac będzie wygospodarowanie obszaru dla nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów będzie „zielonym salonem”.

Zostaną tutaj posadzone drzewa reprezentacyjne, długowieczne i robiące wrażenie, między innymi: kolumnowe platany i przepiękne magnolie, z których słynie Szczecin. Zaplanowane są również nasadzenia w pasie środkowym na całej długości prawie kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, we wnętrzu ronda na Placu Zgody oraz wzdłuż wieżowców przy Placu Zgody. Nowa roślinność znajdzie się również na prawie kilometrze planowanej alei. Będą to krzewy, trawy i byliny.

Etap II prac

Na tym etapie planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie prac budowlanych. Będą one obejmowały przebudowę układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Układ torowy ma zostać zmieniony na fragmencie od Bramy Portowej do ulicy Krzywoustego. Mają tutaj powstać również wspólne pasy tramwajowo-autobusowe. Planowana jest też przebudowa peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa. Planowany jest również nowy przystanek tramwajowy na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki.

Pozostałe planowane na tym etapie działania to: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa ścieżek rowerowych, zlikwidowanie kolizji z obecną infrastrukturą, przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych, przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowa oświetlenia ulicznego, stworzenie systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, zasadzenie drzew i krzewów.

Informacje o inwestycji

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego. Łączny koszt inwestycji to 80 728 637,11 zł brutto. Nadzorem zajmie się spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Odnowienie Al. Wojska Polskiego

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” rozpoczął się w 2014 roku. Ze względu na oryginalne rozwiązania dostał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod nazwą „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznych na alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej. Z projektem łączną się różne przedsięwzięcia społeczne.

Standardowe etapy inwestycji to: projekt, przetarg i realizacja. O ostatecznym wyglądzie nowej Alei Wojska Polskiego decydowali mieszkańcy na licznych konsultacjach i spotkań. Następnie był konkurs architektoniczny, który wyłonił najlepszy projekt. W tym konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego wygrała Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk.

Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl