XIII LO w Szczecinie znowu najlepsze w Polsce

10:35
Fot.: Lysfil/Wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

XIII Liceum Ogólnokształcące zajęło 1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika „Perspektywy”.

Słynna szczecińska „Trzynastka” przez kilka lat była liderem tego rankingu. Po zmianie kryteriów oceniania, przestała zajmować pierwsze miejsce, ale zawsze pozostawała w czołówce. Dwa lata temu zajęła w Rankingu 6. miejsce, a rok temu znów powróciła na pierwszą pozycję.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych co roku zestawia efekty nauczania 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.

W Rankingu, oprócz XIII LO znalazły się również inne szczecińskie licea. II LO im. Mieszka I sklasyfikowano na 68. pozycji (rok temu zajmowało 60. miejsce), V LO im. Adama Asnyka zostało umieszczone na 105. miejscu (rok temu na 96. miejscu), natomiast IX LO im. Bohaterów Monte Cassino zajęło 246. miejsce (rok temu 170.). W czwartej setce rankingu znalazło się również XIV LO. Placówka zajęła 316. miejsce w Rankingu (rok temu 328. miejsce).

W Rankingu Techników 2016 z naszego regionu najwyżej sklasyfikowano Technikum Zawodowe nr 2 w ZS im. H. Sienkiewicza z Kołobrzegu, które zajęło 22. miejsce (w zeszłym roku 13. miejsce). Duży awans zanotowało Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E w Szczecinie, które zajęło 30. miejsce (w zeszłym roku 91. miejsce). Na 35. miejscu (awans o siedem pozycji w porównaniu z zeszłym rokiem) jest natomiast Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie. Spory spadek zanotowało Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie, które zajęło 45. miejsce (w zeszłym roku zajęło miejsce 25.).

Pod uwagę przy umieszczaniu liceum w rankingu brano trzy czynniki. Pierwszy z nich to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), drugi – wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.), a trzeci to sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 proc.). Ponadto już po raz trzeci w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Przy tworzeniu Rankingu Techników brano pod uwagę wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.), a także wyniki z egzaminu zawodowego (30 proc.) i sukcesy w olimpiadach (20 proc.).