Wznowienie naboru do klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnych

Szczeciński magistrat poinformował o wznowieniu od 8 czerwca br. (poniedziałek) naboru do klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnych. 

Uczniowie klas VI zainteresowani kontynuowaniem nauki w klasach VII dwujęzycznych lub eksperymentalnych, którzy w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ze względu na epidemię koronawirusa nie wzięli udziału w rekrutacji, będą mogli złożyć dokumenty w dodatkowym terminie: od 8 do 18 czerwca 2020 r.

W tym roku klas VII dwujęzyczne będą funkcjonować w Szkole Podstawowej nr 2 (język angielski i włoski), Szkole Podstawowej nr 37 (język angielski i niemiecki) oraz Szkole  Podstawowej nr 74 (język angielski).

Z kolei klasy VII eksperymentalne zostaną powołane w Szkole Podstawowej nr 6 w ZSO nr 7. Kandydaci mogą wziąć udział w naborze do klasy eksperymentalnej matematycznej (objętej opieką naukową Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej) lub przyrodniczej (objętej opieką naukową Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego).

Wznowione postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone przez stronę internetową naboru. Wyjątkiem są sprawdziany predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych oraz sprawdziany kierunkowe do klas eksperymentalnych, które zostaną zorganizowane w poszczególnych placówkach. Sprawdziany odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Poniżej szczegółowy harmonogram wznowionego naboru do klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnych.

Nazwa etapuData rozpoczęciaData zakończenia
Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej i eksperymentalnej8 czerwca 2020 r.18 czerwca 2020 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych19 czerwca 2020 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu kierunkowego do klas eksperymentalnych22 czerwca 2020 r. godz. 16.00 – do klasy eksperymentalnej przyrodniczej

 

24 czerwca 2020 r. godz. 16.00 – do klasy eksperymentalnej matematycznej

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych26 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję wyników sprawdzianu kierunkowego do klasy eksperymentalnej

29 czerwca 2020 r.
Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII26 czerwca 2020 r.1 lipca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych3 lipca 2020 r.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII3 lipca 2020 r.8 lipca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych9 lipca 2020 r.


Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl