W Szczecinie wkrótce wznowią działalność pierwsze żłobki i przedszkola

Trwają przygotowania do uruchomienia publicznych żłobków i przedszkoli w Szczecinie. Placówki będą wznawiać działalność stopniowo.

12 maja br. (wtorek) jako pierwsze zostaną ponownie otwarte dwa publiczne żłobki: przy ul. Kostki Napierskiego 6c oraz przy ul. Niedziałkowskiego 49. W każdą kolejną środę będą publikowane informacje o kolejnych placówkach, które wznowią działalność od nadchodzącego tygodnia. Pierwsze przedszkola publiczne w Szczecinie mają zostać otwarte od 18 maja br. (poniedziałek). W tym samym dniu działalność rozpoczną również kolejne żłobki publiczne (zgodnie ze schematem opisanym powyżej).

Otwarcie placówek będzie wymagało zachowania najwyższych środków ostrożności, bo w grę wchodzi nie tylko bezpieczeństwo najmłodszych, ale również ich rodzin i pracowników poszczególnych jednostek. „W tej chwili opracowywane są specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem dzieci do żłobków i przedszkoli, ustaleniem zasad dot. wyżywienia czy też ograniczeniem liczby dostępnych zabawek. Ponadto jednostki są sukcesywnie doposażane w niezbędne środki ochrony osobistej i odpowiedni sprzęt umożliwiający kontrolowanie stanu zdrowia osób w nich przebywających (termometry bezdotykowe)” – czytamy w komunikacie Centrum Informacji Miasta.

Przeorganizowana zostanie również praca poszczególnych jednostek. Placówki mają być dostępne wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia opieki dziecku i nie pobierają zasiłku opiekuńczego.  Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. W każdej grupie będzie mogło być maksymalnie 12 dzieci. Takie ograniczenie oznacza, że w pierwszym etapie otwierania placówek może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Miasto apeluje więc, by chęć powrotu dzieci do placówek zgłaszali tylko rodzice, którzy niezbędnie tego potrzebują.

Rodzice zainteresowani posłaniem dziecka do żłobka lub przedszkola będą musieli wypełnić odpowiedni wniosek na stronie internetowej placówki. Dokumenty dotycząc żłobków jeszcze dziś będą dostępne na stronie Zespołu Żłobków Miejskich, a te dotyczące przedszkoli zostaną jutro umieszczone na stronach internetowych poszczególnych placówek.

W dzisiejszym komunikacie Centrum Informacji Miasta znalazł się dokładny opis całej procedury: „Po weryfikacji zgłoszenia, które do placówek powinno zostać przekazane drogą e-mailową, pracownicy danej jednostki będą w ciągu maksymalnie kilku dni kontaktować się z rodzicami i przekazywać im informacje na temat dostępności miejsc w placówce. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do placówki np. z powodu braku wystarczającej liczby miejsc, rodzic otrzyma zaświadczenie, które umożliwi mu dalsze pobieranie zasiłku opiekuńczego”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl