Ruszyły zapisy do 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego

Jaki wpływ ma Konstytucja na codzienne życie?  Jaka jest rola sądów powszechnych? Tego, między innymi, będzie można się dowiedzieć podczas 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego, który odbędzie się w dniach od 4 do 11 listopada br.

Dotychczas, zajęcia przeprowadzone zostały przez 1113 prawników w 915 szkołach na terenie całej Polski. Udział w lekcjach wzięło ponad 84 000 uczniów. Tym razem, organizatorzy zapraszają do udziału nie tylko szkoły.

#MojaKonstytucja

Ideą Tygodnia Konstytucyjnego jest pokazanie młodzieży istotnego wpływu Konstytucji na codzienne życie każdego z nas. Dodatkowo, prawnicy uczą także o roli sądów powszechnych w stosowaniu prawa, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

Tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto – mówi prof. Ewa Łętowska, która prawuje opiekę merytoryczną nad materiałami, na podstawie których odbywają się zajęcia.

Uczestnicy zajęć oprócz podręcznikowej wiedzy, mają okazję zmierzyć się z kilkoma kazusami i wczuć się w sytuację, która naprawdę może mieć miejsce.

Jak to działa?

W tym roku Tydzień Konstytucyjny poszerza swą formułę. Prawnika mogą do siebie zaprosić nie tylko szkoły, ale również lokalne organizacje, biblioteki, domy kultury czy kawiarnie. Zarówno prawnik, aby przeprowadzić zajęcia, jak i szkoła czy instytucja, chcąca zaprosić prawnika do przeprowadzenia lekcji – muszą najpierw wypełnić stosowny formularz:

Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku, 9 października br. 

Na podstawie przekazanych informacji Stowarzyszenie kontaktuje szkoły i instytucje z najlepiej pasującymi do ich preferencji prawnikami. Najczęściej o doborze decyduje bliskość geograficzna czy dostępność czasowa, choć zdarza się, że prawnicy podróżują kilkadziesiąt kilometrów, by przeprowadzić zajęcia w mniejszych miejscowościach. Stowarzyszenie kontaktuje obie strony, aby dokonały szczegółowych ustaleń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy lub na Facebooku.

Masz pytania?

Kilka słów o stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy powstało w maju 2010 r., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Zbigniewa Hołdy. Zostało założone z inicjatywy grupy prawników, którzy chcą podejmować działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, spółdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl