Rok Edukacji Ekonomicznej na Uniwersytecie Szczecińskim

Ustanowienie roku 2024 – Decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie wiedzy ekonomicznej. Zobacz co się będzie działo na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach tej inicjatywy!

O idei Roku Edukacji Ekonomicznej

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 to największa inicjatywa realizowana w obszarze pozaformalnej edukacji ekonomicznej i finansowej w Polsce. To wspólna inicjatywa pięciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce. To również okazja do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”.

Inicjatywa jest również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych (Biznes i zarządzanie) oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

Parasolowy charakter inicjatywy zakłada jak największe rozproszenie działań i aktywności, realizowanych oddolnie, tak aby dotrzeć do najbardziej odległych zakątków Polski. Na terenie całej Polski realizowanych będzie ponad 130 wydarzeń w ramach REE 2024. Zobacz więcej …

 

Program REE w Instytucie Ekonomii i Finansów US

Uniwersytet Szczeciński aktywnie włącza się w obchody ogłoszonego przez Senat RP REE. Zaplanowano 32 wydarzenia, warsztaty, otwarte wykłady, dyskusje, konkursy, audycje uczniów, studentów, przedsiębiorców, dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Hasło przewodnie:  „Wszyscy jesteśmy ekonomistami”.
Zobacz co się będzie działo!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl