Prawie 50 mln zł na kształcenie zawodowe na Pomorzu Zachodnim

Zainteresowanie konkursem wspierającym szkolnictwo zawodowe było tak duże, że zarząd województwa postanowił zwiększyć pulę o ponad 21,8 mln zł.

8300 osób objętych wsparciem

Dzięki konkursowi, który prowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ponad dwa tysiące uczniów szkół zawodowych weźmie udział w stażach i praktykach u pracodawców, 38 szkół i placówek wyposaży pracownie w sprzęt odzwierciedlający prawdziwe warunki pracy oraz utworzonych zostanie sześć klas patronackich.

Dofinansowane w ramach konkursu projekty mają ułatwiać przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Fundusze unijne pozwolą uczniom kształcić się w takich zawodach jak: kucharz, kierowca, cukiernik, fryzjer, mechanik, spawacz, elektromechanik, stolarz, grafik komputerowy, operator robotów przemysłowych i dronów, fotograf czy programista.

Środki przyznane w konkursie zostaną również przeznaczone na odpowiednie wyposażenie sal, tak aby odzwierciedlały warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Powstaną takie specjalistyczne pracownie jak: komputerowa, budowlano-stolarska, gastronomiczna, cukiernicza, samochodowa czy elektroniki i elektrotechniki.

W ramach projektu powstanie sześć klas patronackich. I tak na przykład uczniowie Technikum Szczecińskie Collegium Informatyczne będą uczyć się programowania od pracowników GlobalLogic, a uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do zawodu ślusarza przygotowywać będą specjaliści specjaliści z Teleyard Sp. z o.o.

Uczniowie będą mieli także możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień, w tym także kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie kucharza, cukiernika czy fryzjera.

Wsparcie otrzyma też ponad dwustu nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy wezmą udział w konkursach i szkoleniach.

Zwiększona pula środków

Pierwotna alokacja środków (27 mln zł) pozwalała udzielić wsparcia tylko 24 z 54 projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez komisję. Po przeanalizowaniu wyników, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków w konkursie i dofinansowaniu wszystkich 54 projektów.

Zachodniopomorski rynek pracy potrzebuje fachowców i dobrych rzemieślników. Trudno jednak o specjalistów bez odpowiedniego przygotowania uczniów i nauczycieli zawodu. Chcemy, by już na etapie szkoły młodzież miała kontakt z przyszłymi pracodawcami – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl