Politechnika Koszalińska z nowoczesnym Laboratorium Finansowo-Giełdowym

Politechnika Koszalińska otrzymała zupełnie nową pracownię, w której znalazły się m.in. ekrany prezentujące aktualne ceny akcji i kursy walut. Pojawi się w niej także dzwon, który będzie dawać sygnał do rozpoczęcia sesji giełdowych, a to wszystko dzięki wsparciu finansowemu od Urzędu Marszałkowskiego. 

Fot. Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska z nowoczesnym laboratorium

– Jak liczyć to także na przyjaciół. Bardzo cieszę się, że Samorząd Województwa mógł być właśnie takim przyjacielem w tym projekcie i dzięki temu montażowi finansowemu jesteśmy dzisiaj w miejscu, które będzie pokazywało jak działa giełda, jaka panuje na niej atmosfera. Wyobrażam sobie atmosferę jaka tutaj będzie symulowana zarówno podczas pozytywnych emocji w przypadku hossy, ale także i negatywnych związanych z bessą i krachem giełdowym – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

– Te nasze marzenia nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie donatorów: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Miejskiej Energetyki Cieplnej. To kolejny projekt, który przybliża nas do wspólnego działania nakierowanego na wzmacnianie kapitału społecznego w Koszalinie i regionie Pomorza Zachodniego – informowała rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK.

Nauka na najwyższym poziomie

Laboratorium Finansowo-Giełdowe z profesjonalną salą transakcyjną, która ma oddawać charakter dealing roomu, będzie wykorzystywane do celów dydaktycznych oraz naukowych. To niezwykle innowacyjne miejsce, które pozwoli studentom korzystać z potencjału rynku kapitałowego na świecie. Zadaniem nowej pracowni jest podniesienie jakości kształcenia, a także zapewnienie dostępu do światowych rynków finansowych w czasie rzeczywistym.

Laboratorium umożliwi świadczenie usług benchmarku, a także wykonywania prognoz, modelowania ryzyka finansowego i walutowego czy poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie oczekiwań przedsiębiorców funkcjonujących w istniejących realiach rynkowych. Szansę na skorzystanie z nowej pracowni otrzymają nie tylko studenci, ale również lokalni przedsiębiorcy i podmiotu gospodarcze, które prowadzą swoją działalność na terenie Pomorza Zachodniego.

W pracowni znalazło się 20 stanowisk komputerowych, które pozwolą na pracę w mniejszych grupach, a każde stanowisko ma dwa monitory. Ma to ułatwić zarządzanie i analizę danych. Na jednej ze ścian znalazło się z kolei aż sześć monitorów, które mają ułatwić śledzenie treści z różnych źródłem internetowych, takich jak notowania akcji, surowców czy walut. Monitor interaktywny FLIP2 umożliwi sprawne zarządzanie treścią. W Sali znajdują się m.in. zegary wskazujące czas rzeczywisty w miastach (Nowy Jork, Londyn, Tokio, Moskwa, Warszawa), dzwon rozpoczynający sesje giełdowe oraz wizerunki byka i niedźwiedzia, czyli symboli giełdowej hossy i bessy.

Uroczyste otwarcie nowego laboratorium finansowo-giełdowego odbyło się 28 września 2022 roku.

Koszt nowej pracowni to ok. 490 tys. zł. Urząd Marszałkowski wsparł przedsięwzięcie kwotą w wysokości 200 tys. zł.

Politechnika Koszalińska
Fot. Politechnika Koszalińska
Fot. Politechnika Koszalińska

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl