Nie będzie opłat za publiczne przedszkola i żłobki w Szczecinie

Decyzją prezydenta Szczecina Piotra Krzystka zawieszone zostają opłaty za okres, w którym publiczne placówki edukacyjne są zamknięte z powodu pandemii koronawirusa.

W związku z zamknięciem publicznych przedszkoli oraz żłobków miasto otrzymywało od rodziców pytania dotyczące opłat za czas, w którym placówki są nieczynne. Dziś zapadła decyzja w tej sprawie.

– Naszym celem jest niepobieranie opłat za żłobki i przedszkola. Dlatego za okres usprawiedliwionej nieobecności dzieci, a więc za okres, w którym publiczne żłobki i przedszkola są nieczynne z powodu pandemii, opłaty nie będą pobierane  powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Jeśli chodzi o przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, to tam rodzice i tak płacą tylko za faktycznie wykorzystane godziny (w okresie pandemii opłaty nie były więc pobierane). Miasto nie musi więc podejmować żadnych działań prawnych, które uregulowałyby tę kwestię.

Inaczej wygląda sytuacja ze żłobkami publicznymi. Aby zwolnić rodziców z opłat za okres gdy placówki są zamknięte, konieczne będzie przyjęcie stosownej uchwały przez szczecińskich radnych. Prace nad dokumentem już trwają, a jego procedowanie powinno nastąpić podczas najbliższej sesji Rady Miasta. To oznacza, że opłaty zostaną zniesione najprawdopodobniej od kwietnia br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl