Naukowcy z ZUT i Norwegii otrzymali 8 mln zł na projekt związany z ociepleniem klimatu

Polsko-norweski projekt koordynowany przez ZUT w Szczecinie otrzymał 8 mln zł dofinansowania z konkursu POLNOR CCS, który dotyczy wychwytywania i składowania ditlenku węgla.   

POLNOR CCS 2019 to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania stosowane”. Ich operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie znalazł się na drugim miejscu. Bezpośrednio do szczecińskiej uczelni trafi kwota prawie 5 mln zł, a zgłoszony projekt będzie musiał zostać zrealizowany w ciągu trzech lat.

– Tematyką przerobu CO2 do użytecznych produktów zajmują się liczne grupy badawcze na całym świecie. Pierwsze wstępne uzyskane przez nas wyniki pozwalają przypuszczać, że możemy osiągnąć w tej materii sukces, dzięki innowacyjności zastosowanych przez nas materiałów fotokatalitycznych – mówi prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, kierownik projektu.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie jest kontynuacją wcześniejszego, którym również kierowała prof. Urszula Narkiewicz. Dotyczył on wychwytywania CO2 ze spalin.

– Celem naszego projektu było otrzymanie i zbadanie stałych sorbentów, które umożliwiałyby skuteczne wychwytywanie ditlenku węgla z gazów spalinowych. Obecnie w praktyce stosowana jest głównie sorpcja tego gazu cieplarnianego w roztworach. Jest to proces wymagający znacznych nakładów energii i nie jest przyjazny dla środowiska. Dlatego opracowanie skutecznych sorbentów stałych może stanowić alternatywę, która służy jednocześnie ochronie środowiska, ograniczeniu szkodliwych zmian klimatycznych oraz ograniczeniu zużycia energii – wyjaśnia prof. Urszula Narkiewicz.

Naukowcom udało się wtedy opracować tanie i skuteczne sorbenty ditlenku węgla, na poziomie najlepszych wyników osiąganych na świecie. W projekcie wzięło udział trzech uczonych z Norwegii: prof. Kaiying Wang, ekspert w dziedzinie nanomateriałów z Uniwersytetu Południowo-Wschodniej Norwegii, dr Richard Blom, specjalista w zakresie reaktorów chemicznych z Departamentu Materiałów oraz dr Andy Booth z Departamentu Morskiego, ekspert w zakresie oceny wpływu nanomateriałów na środowisko.

Zespół realizujący tamten projekt postanowił kontynuować badania, które tym razem mają skupić się na dalszym przerobie wychwytywanego CO2. Właśnie takie rozwiązania zaproponowano we wniosku złożonym w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2019 roku.

– To, co udało nam się zrobić w poprzednim projekcie, czyli skuteczne wychwytywanie CO2, to dopiero pierwszy krok. Przecież trzeba ten gaz zmagazynować (np. w wyeksploatowanych kopalniach czy pod dnem morskim) czy zagospodarować. Ponieważ jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami tej drugiej opcji, polegającej na przerobieniu ditlenku węgla do użytecznych produktów, zaproponowaliśmy teraz rozwiązanie polegające na fotokatalitycznej i elektrokatalitycznej redukcji ditlenku węgla. Będziemy znowu pracować z tymi samymi, sprawdzonymi partnerami z Norwegii, z którymi tak znakomicie udawała się współpraca podczas realizacji pierwszego projektu – zapowiada prof. Urszula Narkiewicz.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl