Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego w nowej odsłonie

15:29

23 marca br. odbędzie się uroczyste otwarcie Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Trochę historii

Muzeum zostało założone 9 czerwca 1994 roku, jego organizatorem był wówczas dr Stanisław Piotrowski, który kierował muzeum do 2001 roku. Pierwszą siedzibą muzeum były pomieszczenia obecnego rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie z powodzeniem funkcjonowało do 2006 roku. Następnie przez krótki czas Muzeum Geologiczne dzieliło pomieszczenia w Domu Marynarza z wystawą interaktywną Eureka. Po uruchomieniu Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Mickiewicza kilka lat zajmowało pomieszczenia w piwnicy wydziału.

Nowa siedziba i nowe eksponaty

Obecnie po wybudowaniu Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US poprawiła się nie tylko infrastruktura, ale rozbudowaniu uległa również kolekcja i zbiory muzeum. Dzięki zwiększeniu powierzchni wystawienniczej oraz rozszerzeniu kadry, muzeum codziennie przyjmować będzie wycieczki szkolne, przeprowadzając interaktywne lekcje geologii. W muzeum obejrzeć będzie można ponad 8 000 eksponatów, z czego 750 to minerały, około 1 000 skał, ponad 700 okazów piasków, 5500 to skamieniałości oraz 11 meteorytów.

Muzeum to przede wszystkim eksponaty – szczegółowo zbadane i opisane przez uniwersyteckich naukowców, które tworzą wyjątkowe zbiory muzeum, m.in kolekcje piasków z plaż i pustyń niemal całego świata, konkrecje polimetaliczne, kolekcje tzw. kul szczecińskich i skamieniałości oligoceńskich. Z ekspozycji tych stale korzystają studenci wydziału przygotowujący się do zaliczeń czy egzaminów. Muzeum prowadzone jest przez naukowców związanych z Wydziałem Nauk o Ziemi, którzy organizują prelekcje i odczyty dla młodzieży szkół podstawowych, średnich oraz studentów zainteresowanych problematyką nauk geologicznych, ochrony środowiska i ekologii, a także prowadzą edukację ekologiczną w zakresie ochrony litosfery.

Sala Interaktywna

Dzięki ukończonemu w grudniu projektowi „Doposażenie Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego dla celów edukacyjnych i dydaktycznych” dofinansowanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, muzeum zyskało wiele cennych okazów, jak również cztery stanowiska interaktywne. Zwiedzający mogą zagrać w grę „Surowce Polski”, zapoznać się ze stanowiskiem „Cykl skalny” czy przeglądać mapy paleogeograficzne na dużym ekranie dotykowym.

Muzeum Geologiczne mieści się przy ul. Mickiewicza 16A, w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Źródło: Uniwersytet Szczeciński