Miliony dla szkół zawodowych z Pomorza Zachodniego

Brak fachowców – spawaczy, budowlańców, mechaników samochodowych czy hydraulików to problem całej Polski. Nie inaczej jest w naszym regionie, gdzie wielu młodych ludzi wybiera kształcenie na poziomie wyższym, a fachowcy chętnie emigrują.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, chcąc wzmocnić szkolnictwo zawodowe w naszym regionie, stworzył możliwość ubiegania się o dofinansowanie m.in. doradztwa zawodowego, staży czy praktyk dla uczniów. Można też np. zorganizować zajęcia na uczelni, z którą szkoła współpracuje lub zacząć współdziałać z instytucjami, które pomogą uczniom znaleźć pracę w zawodzie.

Aby łatwiej znaleźć pracę, uczniowie kończący szkoły zawodowe często potrzebują dokumentu potwierdzającego ich kwalifikacje. Dofinansowanie można więc przeznaczyć na to, aby pomóc im uzyskać uprawnienia jeszcze podczas nauki w szkole. Środki z funduszy unijnych mogą wesprzeć np. udział uczniów w kursach kwalifikacyjnych poza szkołą czy w egzaminach zawodowych.

Często problemem w „zawodówkach” jest brak odpowiedniego wyposażenia. Dofinansowanie na ten cel można uzyskać w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Muszą to być jednak sprzęty i materiały dydaktyczne, które zbliżą warsztat w szkole do naturalnych warunków pracy.

Zdolni uczniowie szkół zawodowych mogą otrzymać stypendia finansowane ze środków unijnych, a nauczyciele mają możliwość skorzystania z różnych form podnoszenia swoich kwalifikacji.

Dzięki konkursowi przeprowadzonemu w 2017 roku, wsparcie otrzyma 47 placówek kształcenia zawodowego na łączną kwotę ponad 57 mln zł (34 umowy zostały już podpisane). Dzięki tym środkom w województwie zachodniopomorskim będą m.in. wykwalifikowani rzemieślnicy, stolarze, mechatronicy, budowlańcy, spawacze, pielęgniarki i położne.

Szkoły, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania i te, które chciałyby uzyskać wsparcie na kolejne projekty, będą mogły skorzystać z kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony 2 marca br., a do rozdysponowania będzie 6 800 000 euro.

Szczegółowe informacje o konkursie będzie można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl