Nowa kardiologia na Arkońskiej

11:20
Szpital Arkońska

Liczy się czas

W nowym budynku pacjenci przebywać będą w salach jedno, dwu i trzyosobowych z niezależnym węzłem sanitarnym. Teraz w jednym miejscu znajduje się punkt przyjęć z podjazdem dla karetek, 8-łóżkowy odcinek obserwacyjny oraz powiększony do 10 stanowisk Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, co nie jest bez znaczenia dla nagłych, pilnych zdarzeń medycznych.

Choroby układu krążenia są niestety wiodącą przyczyną zgonów w kraju i naszym województwie – mówi lek. med. Robert Józwa, ordynator Oddziału Kardiologii SPWSZ. – W latach 2011-2013 były one odpowiedzialne za 32,7% ogółu zgonów mieszkańców województwa. W daszym ciągu główną przyczyną zgonów z powodu chorób ukladu krążenia pozostaje choroba wieńcowa i niewydolność krążenia. Mimo niewątpliwego postępu polskiej kardiologii interwencyjnej w ostatnich latach – (statystyki w ilości wykonywanych zabiegów stawiają nas w czołowce statystyk europejskich ) problemem pozostaje zbyt duża liczba zabiegów wykonywanych niezgodnie ze wskazaniami, co w dużym stopniu ogranicza korzyści pacjentów z wykonywania tych zabiegów oraz naraża ich na niepotrzebne ryzyko. Wynika to głównie z kwalifikacji do zabiegu w oparciu tylko o wynik koronarografii bez uwzględnienia badań dodatkowych. Mając to na uwadze nowe pracownie wyposażono we wszelkie narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę czynnościową naczyń wieńcowych oraz dokładną ocenę anatomiczną. To pozwoli istotnie zredukować ilość nieuzasadnionych zabiegów.

Wszystko w jednym miejscu

W jednym budynku znajdują się pracownie m. in.: angiografii, hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii, dzięki czemu cały proces leczenia będzie skorelowany. W nowoczesnych pracowniach znajdują się m.in. 2 nowoczesne angiografy, 5 ultrasonografów, nowe systemu monitorowania pacjentów, sprzęt do ergospirometrii i elektrofizjologii. Polisomnograf do badania bezdechu sennego, nowoczesna aparatura reanimacyjna, czy system do hemofiltracji (sztuczna nerka) to tylko wybrane narzędzia, które rozszerzą pole działań kardiologów ze Szpitala Wojewódzkiego.

Co i gdzie?

Nowe oddziały kardiologiczne znajdują się w budynku „D” – zajęły miejsce po oddziałach chirurgicznych, które w 2015 roku przeniesiono do Centrum Zabiegowego.

W przyziemiu budynku znajduje się kardiologiczna izba przyjęć z pokojami badań, gabinetami diagnostycznymi i 8 – stanowiskowym odcinkiem obserwacyjnym. Znajdują się tu także: duży hol wejściowy z rejestracją i odrębne wejście dla pacjentów przywożonych przez karetki. Stworzenie niezależnego kardiologicznego punktu przyjęć, z możliwością obserwacji pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego o niejasnym obrazie klinicznym, pozwoli na istotne skrócenie czasu dotarcia pacjenta do pracowni hemodynamicznej. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków socjalnych będziemy mieli również możliwość nawet kilkunastogodzinnej obserwacji chorych (np. z napadowymi zaburzeniami rytmu) w dogodnych, nieuciążliwych dla niego warunkach.

Na pierwszym piętrze znajduje się oddział kardiologiczny z salami jedno, dwu i trzyosobowymi z indywidualnymi węzłami sanitarnymi (łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), dyżurka pielęgniarek z otwartym punktem pielęgniarskim oraz pomieszczenia dla pacjentów, a także 10 – łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Z kolei drugie piętro to kolejne sale pacjentów z wydzieloną częścią zabiegową, mieszczącą pracownię hemodynamiki, pracownię badań elektrofizjologicznych oraz pracownię elektroterapii.

W ubiegłym roku w szpitalu na Arkońskiej wykonano ponad 800 prób dobutaminowych co stawia go w czołówce pracowni ultrasonograficznych w kraju. Zakup kolejnych 5 wysokiej klasy ultrasonografów pozwoli w krótkim czasie zwiększyć tę ilość do ok. 1500-2000 badań rocznie co w istotny sposób poprawi jakość kwalifikacji do koronarografii. W trosce o bezpieczeństwo pacjenta aparaty angiograficzne w pracowni hemodynamiki wyposażone są w nowoczesne układy redukcji dawki promieniowania oraz oprogramowanie, które pozwala na zmniejszenie ilości ekspozycji i kolejną redukcję dawki oraz zmniejszenie ilości podawanego kontrastu.

W części budynku „E” zorganizowane są pracownie diagnostyki nieinwazyjnej oraz sala raportów i szkoleń.

Kardiologia w SPWSZ w liczbach (za 2015 rok):

• 23 specjalistów kardiologów

• 21 osób ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrznych

• 16 rezydentów specjalizujących się w kardiologii

• 8 000 pacjentów hospitalizowanych

• 3 000 koronografii

• 1500 zabiegów angioplastyki wieńcowej

• 538 zabiegów implementacji stymulatorów serca

• 167 kardiowerterów – defibrylatorów

• 455 zabiegów ablacji

• 823 próby dobutaminowe

• 441 ultrasonografii przezprzełykowych

• 8 000 badań USG serca

 

Oficajalne otwarcie nowych oddziałów kardiologicznych nastąpi 08.03.2016.

Koszt inwestycji to 24,5 milona złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 17,5 miliona złotych.

Źródło: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie