Uprzątnięto tony gruzu, wykarczowano krzaki i samosiewy, uporządkowano teren i oczyszczono ziemię. To zakres prac wykonanych przy ulicy Światowida, gdzie powstaje nowy, zielony skwer.

Zadanie podzielono na dwa etapy, a zakończenie prac ma nastąpić 30 listopada br. Obecnie, po uprzątnięciu mocno zaniedbanego terenu, trwa wytyczanie alejek oraz ustawianie urządzeń – siłowni pod chmurką oraz placu zabaw. Zamontowane zostaną również ławki i kosze na śmieci, a potem rozpoczną się prace zieleniarskie.

Na odchwaszczonym terenie powstaną trawniki i pojawią się nowe drzewa: sosny pospolite, śliwy wiśniowe, czeremchy pospolite czy białe robinie. Dopełnieniem całości będą także nasadzenia krzewów, a będzie ich tam aż 1500, m.in. berberysy, róże pomarszczone, tawuły japońskie. Park Liga zostanie też oświetlony co ma poprawić bezpieczeństwo.

Koszt inwestycji wynosi 319 tysięcy złotych.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie