Dofinansowanie dla samorządowych programów in vitro

08:51
samorządowych programów in vitro
Fot. UM WZ

Urząd Marszałkowski po raz siódmy z rzędu podjął decyzję o udzieleniu wsparcia programom in vitro realizowanym przez gminy i miasta. W budżecie województwa zachodniopomorskiego na rok 2024 przeznaczono kwotę ćwierć miliona złotych na ten cel. Ze środków skorzystają pary, które zdecydowały się na leczenie niepłodności poprzez zapłodnienie pozaustrojowe. Pierwszym beneficjentem tegorocznych funduszy jest Szczecin, który otrzymał 140 tysięcy złotych.

Aby samorządy lokalne mogły skorzystać z wsparcia, muszą złożyć pisemny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do 30 czerwca bieżącego roku. Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu województwa zachodniopomorskiego wynosi do 50% wartości programu polityki zdrowotnej dotyczącej leczenia niepłodności in vitro w danym roku. Dofinansowanie jest przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego posiadającym pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wybranym realizatora programu.

Środki na in vitro dla Szczecina

Marszałek województwa, Olgierd Geblewicz, podkreśla, że lokalne samorządy kontynuują wsparcie programów in vitro, reagując na oczekiwania mieszkańców. Pomoc finansowa, mimo przywrócenia finansowania in vitro z budżetu państwa, jest udzielana, aby nie przerywać działań przed pełną reaktywacją procedur. Szczecin otrzymał już szósty raz wsparcie finansowe, co było możliwe dzięki przyjętemu programowi leczenia niepłodności in vitro na lata 2022-2024, gdzie na obecną edycję przeznaczono 280 tysięcy złotych. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 140 tysięcy złotych umożliwi wsparcie 56 procedur.

W ramach programu para ma prawo skorzystać dwukrotnie z procedury wspomaganego rozrodu w maksymalnej kwocie 5 tys. zł za zabieg. W poprzednich latach Szczecin na wdrożenie in vitro otrzymał od samorządu województwa ponad 700 tys. zł. Pozwoliło to na objęcie programem 342 par. Na świat przyszło 139 dzieci.

Środki na in vitro w regionie

Urząd Marszałkowski przyznaje fundusze na procedury in vitro od 2018 roku, a do chwili obecnej przekazano na ten cel prawie 1,3 miliona złotych.  Oprócz Szczecina, dofinansowanie przyznawano również samorządom miejskim z Koszalina (150 tys. zł), Kołobrzegu (200 tys. zł), Nowogardu (ok. 100 tys. zł) i Szczecinka (87,9 tys. zł).

W latach 2022-2023 dofinansowano ponad 200 procedur, a od 1 czerwca procedury in vitro będą ponownie dofinansowywane z budżetu państwa, który przewidział na ten cel 500 milionów złotych.