Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2022 – już wkrótce!

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa wkrótce się rozpoczynają! Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Po nich dziedziczymy”. Wydarzenie łączy swoje założenia z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, który jest największym europejskim projektem w dziedzinie kultury, i który jest realizowany od 1991 roku.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa – idea

Głównym celem imprezy jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa w kontekście europejskim. Szczególnie uwzględnia się specyfikę kulturową i historyczną województwa zachodniopomorskiego. Ideą ZDD jest wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną spuścizną kulturową, którą postrzega się zarówno w materialnym, jak i niematerialnym wymiarze.

Hasło „Po nich dziedziczymy” pod którym odbywa się tegoroczna edycja odnosi się do historii miejsc, ludzkich wspomnień oraz przekazywanych tradycji, wiedzy, technologii i dokonań poprzedników, z których późniejsze pokolenia mogły korzystać, a także je udoskonalać i przekazywać następnym pokoleniom.

Weź udział bezpłatnie

Wydarzenia w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa organizowane będą od sierpnia do października. Inauguracja 26.08. w Muzeum Wojskowości, Szkolnictwa i Wsi w Dziedzicach. Ich adresatem jest jak najszerszy kręg odbiorców. Udział jest bezpłatny i dostępny dla każdego. W poprzednich edycjach uczestniczyło kilkudziesięciu organizatorów, którzy w zróżnicowany i dopasowany do swoich możliwości sposób przygotowywali wspaniałe wydarzenia kulturalne. Dzięki temu wciąż budowana jest tożsamość regionalna i promocja kultury Pomorza zachodniego oraz jego mieszkańców.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa – harmonogram TUTAJ 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl