Fajerwerki? Korzystaj z głową

09:38

W Noc Sylwestrową zazwyczaj dochodzi do wielu wypadków, dlatego warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi kupowania i używania fajerwerków.

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku.

Noc sylwestrowa – w tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. 80 procent ofiar stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy i rąk, urazy oczu i uszkodzenia słuchu. Przyczyną większości tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. UOKiK wspólnie z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Inspekcją Handlową przypomina o zasadach, które pozwolą uniknąć przykrych zdarzeń i bawić się bezpiecznie.

Fajerwerki – zachowaj ostrożność

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

Kupujesz – sprawdź, czy:

– obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna

– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają

– lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem

– podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi

instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia

Używasz – pamiętaj:

upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową

czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia

– zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem

wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne

– sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji

– gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie

Bezpieczeństwo produktów – działania IH

O zgodność dostępnych w sprzedaży fajerwerków z wymaganiami przepisów dbają UOKiK i Inspekcja Handlowa. W prowadzonych od października kontrolach inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzają łącznie 600 partii fajerwerków. Kontrole obejmują największe hurtownie i sklepy, a także producentów i importerów w całej Polsce. Wybrane próbki fajerwerków trafią również do badań laboratoryjnych w ramach europejskiego projektu wspólnych kontroli – Joint Action Fireworks, w którym uczestniczy 9 państw (Belgia, Bułgaria, Grecja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Polska, Słowenia). Informacja z kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku jest dostępna na stronie www.uokik.gov.pl.

Poradnik dla konsumentów dotyczący fajerwerków można zobaczyć i pobrać TUTAJ.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów