Szczecin przeznaczy 10 mln zł na pożyczki dla lokalnych firm

Szczecin zarezerwował kwotę 10 mln zł na korzystne pożyczki dla drobnych przedsiębiorców. Od dziś szczegółowe informacje można uzyskać w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym, który będzie odpowiadał za ich przyznawanie.

W czasie pandemii koronawirusa dla małych, lokalnych przedsiębiorców niezwykle ważna jest płynność finansowa. Dlatego prezydent Szczecina Piotr Krzystek podjął decyzję o przeznaczeniu 10 mln zł na pożyczki obrotowe. Uchwałę w tej sprawie muszą jeszcze zatwierdzić radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Dopiero wtedy Szczeciński Fundusz Pożyczkowy będzie mógł podać terminy składania wniosków przez zainteresowane firmy.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć przedstawiciele tych branż, którzy wykażą negatywny wpływ epidemii na swoją działalność – mówi Tomasz Klek ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego.

Najważniejsze informacje o pożyczkach:

  • pożyczka jest dedykowana mikro- i małym przedsiębiorcom, którzy od co najmniej 2019 roku mają swoją siedzibę w Szczecinie i przed epidemią byli w dobrej sytuacji finansowej, a także nie posiadali zaległości publicznoprawnych
  • wysokość pożyczki ma wynosić od 10 tys. zł do 100 tys. zł (w uzasadnionych przypadkach może być inna). Termin wydatkowania – do 90 dni
  • niskie, stałe oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe
  • nie będzie wymagany wkład własny. Maksymalny okres spłaty pożyczki ma wynosić 36 miesięcy. Będzie także możliwa karencja w spłacie kapitału
  • pożyczka ma być przeznaczona m.in. na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. na zapłatę podatku dochodowego i  VAT, a także na uregulowanie zaległych płatności, na zakup towarów, na wypłaty pensji pracownikom itp.
  • pożyczka nie będzie mogła być przeznaczona na: spłatę pożyczek lub kredytów, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych, cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup nieruchomości, działalność obejmującą takie produkty jak: wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe (z wyłączeniem tych o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficzne, materiały wybuchowe, broń i amunicję, gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach, środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursorów

Więcej szczegółów o pożyczkach (w tym regulamin i wzór wniosku) można znaleźć na stronie www.fundusz.szczecin.pl. Od dziś (poniedziałek) pracownicy funduszu udzielają także informacji pod numerami 91 488 13 49 i 783 995 648.

Przypomnijmy, że ogłoszony przez miasto lokalny pakiet dla przedsiębiorców obejmuje również takie rozwiązania, jak m.in. możliwość odroczenia płatności za podatek od nieruchomości oraz za czynsz w komunalnych lokalach usługowych czy wprowadzenie voucherów, którymi mieszkańcy mogą wesprzeć swoje ulubione lokalne firmy (w programie bierze udział już ponad 40 firm; wszyscy chętni mogą wciąż zgłaszać się do spółki miejskiej Żegluga Szczecińska).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl