Prawie 5 tysięcy firm upadło w w 2023 roku!

10:00
upadłości firm
Zdjęcie ilustracyjne

Dramatyczny wzrost upadłości firm w Polsce w 2023 roku: Skutki pandemii, inflacja i koszty energii.

Rekordowa liczba przedsiębiorstw ogłasza upadłość

W roku 2023, prawie 5 tysięcy firm w Polsce zakończyło swoją działalność z powodu upadłości, co stanowi wzrost o 2 tysiące w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksperci wskazują, że to nie tylko wynik trudnych warunków ekonomicznych spowodowanych pandemią, ale także skutki inflacji i rosnących kosztów energii.

Inflacja i dodatkowe obciążenia finansowe jako przyczyny upadłości

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, podkreśla, że wiele branż boryka się z trudnościami od lat, a dodatkowe obciążenia finansowe, takie jak wzrost kosztów pracy, ceny surowców, Polski Ład i składki zdrowotne, wpływają negatywnie na przedsiębiorców.

Mówi się, że firmy osłabione przez pandemię i wojnę w Ukrainie, w 2023 roku zostały dobite przez brak gospodarczej wyrozumiałości ówczesnego rządu – przyznaje Hanna Mojsiuk.

Rekordowy wskaźnik upadłości według raportu Coface

Raport niewypłacalności Coface potwierdza dramatyczny wzrost upadłości firm, sięgając najwyższego poziomu od 2016 roku. Wskaźnik ten jest znacznie wyższy niż w czasie pandemii COVID-19 czy w okresie wojny na Ukrainie.

Ekstremalne warunki gospodarcze i skomplikowane przyczyny upadłości

Hanna Mojsiuk zaznacza, że przyczyny upadłości firm są wielowarstwowe. Wzrost inflacji w 2022 roku zahamował gospodarkę, a skutki tego były najbardziej dotkliwe w 2023 roku. Dodatkowo, zmiany w polityce gospodarczej, Polski Ład oraz krytycznie oceniana metoda obliczania składki zdrowotnej także wpłynęły na sytuację przedsiębiorców.

Rekordy upadłości i restrukturyzacji widziane oczami prawników

Prawnicy współpracujący z Północną Izbą Gospodarczą zauważają, że sytuacja od lat jest trudna, a rok 2023 przyniósł rekordową liczbę wniosków o upadłość czy restrukturyzację. Ograniczenia i zakazy wprowadzone w czasie pandemii zaczynają teraz zbierać żniwo, gdy firmy, wcześniej wsparte różnymi środkami pomocowymi, nie mogą dłużej utrzymać płynności.

Branże narażone na upadłość: „Wszystkie. Od budownictwa po fotowoltaikę”

Małgorzata Marczulewska, windykator, podkreśla, że żadna branża nie jest odporna na upadłość. Od transportu po budownictwo, aż po handel i gastronomię, przedsiębiorstwa z różnych sektorów borykają się z trudnościami. Branże produkcyjne, budowlane i transportowe są szczególnie podatne na zmiany cen surowców, koszty energii i paliw.

Przedsiębiorcy patrzą z nadzieją na rok 2024

Mimo dramatycznego roku 2023, przedsiębiorcy patrzą z większym optymizmem na rok 2024. Spadek inflacji, obniżka stóp procentowych i wzrost wydatków konsumentów mogą przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej, co wpłynie korzystnie na przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce. Optymizm ten jest jednak obarczony nadal istniejącymi wyzwaniami, takimi jak Polski Ład czy kwestie związane z globalnymi zjawiskami, jak pandemia i wojna na Ukrainie.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl