Koniec legendarnej Starki? Sąd ogłosił upadłość spółki

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum ogłosił upadłość Szczecińskiej Fabryki Wódek STARKA.

Na stronie doradcy restrukturyzacyjnego, Macieja Kasprzyka, którego wyznaczono na syndyka czytamy:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 marca 2023 r. ogłoszona została upadłość dłużnika Szczecińskiej Fabryki Wódek STARKA Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000422739). Upadłość została zarejestrowana pod sygn. akt: XII GUp 1/23.

Historia szczecińskiej Starki sięga 1946 roku – gorzelnia produkująca wódkę była częścią państwowego przedsiębiorstwa, które upadło w 2010 r. Dwa lata później kupił ją zagraniczny inwestor spółka Yasmia. W 2016 roku firma sprzedała swoją spółkę, Szczecińską Fabrykę Wódek Starka, spółce Impression Invest (dziś Polmosy) – z odroczonym terminem płatności. Niestety nie wpłynęła nawet pierwsza rata. Yasmia rozpoczęła walkę o odzyskanie fabryki – sąd zwrócił Starkę prawowitym właścicielom.

Jednak spółka pod rządami Polmosa popadła w tarapaty finansowe. Stąd też prawowici właściciele przygotowali plan restrukturyzacji i znaleźli inwestora gotowego włożyć w interes 15 mln euro. Zaproponowali również układ z wierzycielami, który został przez nich jednogłośnie przyjęty. Do propozycji nie przychylił się jednak sąd, odrzucając układ i ogłaszając upadłość spółki.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl