Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2016

park remont

Wypięknieją parki w naszym mieście

Metamorfozę przejdą : park im. R. Łyczywka, park im. Stanisława Nadratowskiego, oraz Przedepty przy ulicy Mazurskiej/Rayskiego.

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ponownie organizuje szereg bezpłatnych szkoleń i konferencji w ramach Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2016.Propozycje kierowane do czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów,...