Szczecińskie dźwigozaury do renowacji

Za dwa miesiące powinniśmy poznać pierwotny kolor trzech zabytkowych żurawi stojących na Łasztowni. Rozpoczynają się bowiem prace renowacyjne, które na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin wykona firma Mega z Gdyni.

Umowa ze spółką Mega, która jest także współwykonawcą trwającej przebudowy Nabrzeża Starówka, została podpisana 16 listopada. Na jej mocy gdyńska firma w ciągu 60 dni musi przywrócić zabytkowym żurawiom ich dawny blask.

Renowacja polegać będzie m.in. na obróbce powierzchni dźwigów, ustaleniu pierwotnego koloru poszczególnych elementów i ich malowaniu. Wszystko odbędzie się zgodnie z wykonaną wcześniej ekspertyzą stanu technicznego żurawi, która określa dokładny zakres prac i sposób ich przeprowadzenia.

Wykonawca, przed przystąpieniem do zasadniczej części robót, będzie musiał zdemontować wszystkie ruchome elementy dźwigów (m.in. łańcuchy, bloczki, korby), oczyścić je i poddać konserwacji.

Podobne postępowanie obejmie także szyby w kabinach. Prócz tego ręcznie oczyszczone zostaną elementy obrotowe, a całe konstrukcje zostaną odpowiednio zabezpieczone i pomalowane.

Zgodnie z zapisami umowy „kolorystyka warstw nawierzchniowych powinna być zbliżona do najstarszej warstwy znajdującej się na obiekcie i uzgodniona z Muzeum Narodowym w Szczecinie”.

Wartość prac wynosi 554 tysięcy złotych brutto.

Działania renowacyjne mają uchronić żurawie przed postępującą degradacją i poprawić ich estetykę. Szczecińskie Dźwigozaury z Nabrzeża Starówka pochodzą z 1929 roku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin