Nowe rozwiązania w projekcie „Bolinko-Niemierzyńska 3”

Nowy plan oraz nowe rozwiązania w projekcie „Bolinko-Niemierzyńska 3” to odpowiedź miasta na oczekiwania mieszkańców, które przedstawili podczas sporządzania Studium. Konsultacje społeczne umożliwiły wskazanie nowego kierunku zmian, w którym mieszkańcy wnioskowali o odtworzenie niebuszewskich kwartałów zabudowy. Prace nad projektem zakończone – Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia projektu została podjęta jako odpowiedź na oczekiwania społeczne, które wybrzmiały w toku sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin – … Czytaj dalej Nowe rozwiązania w projekcie „Bolinko-Niemierzyńska 3”