Zbiórka na leczenie bez bólu w szczecińskiej klinice!

Stowarzyszenie Port Szczecin zorganizowało zbiórkę funduszy dla Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pieniądze mają pomóc w zakupie sprzętu umożliwiającego wykonanie zabiegu krioanalgezji, który jest uznany na świecie, ale na ten moment nie jest dostępny w Polsce. 

Czym jest metoda krioanalgezji?

Dotychczas uśmierzanie bólu po operacji wymagało zażywania licznych leków przeciwbólowych, co wiązało się często z licznymi reakcjami niepożądanymi i dłuższym pobytem w szpitalu. Zastosowanie krioanalgezji umożliwi znaczne ograniczenie odczuwania bólu, dzięki czemu komfort i bezpieczeństwo pacjentów ulegnie znacznej poprawie.

Krioanalgezja to mikroinwazyjna technika, która polega na zamrażaniu nerwów odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Można jej używać podczas operacji jako dodatkową metodę walki z bólem lub stosować samodzielnie w leczeniu bólu przewlekłego. Sonda do tego zabiegu jest stworzona z systemu rurek, w którym dochodzi do nagłego rozprężenia dwutlenku węgla i znacznego ochłodzenia sondy wraz z włóknami ich nerwów, do których jest przyłożona. Zamrożenie nerwów blokuje ich aktywność na co najmniej kilka tygodniu, a w niektórych przypadkach nawet do kilku miesięcy. Proces nie uszkadza przy tym struktury nerwu. Metoda jest bezpieczna, a ryzyko działań niepożądanych znikome. Na całym świecie metodę stosuje się powszechnie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.  W Polsce dotychczas kriolezją leczono jedynie pacjentów dorosłych, jednak organizatorzy zbiórki chcieliby to zmienić.

Krioanalgezja – jakie przynosi korzyści?

Zabieg przynosi ogrom korzyści dla pacjenta. Najważniejszymi zaletami zabiegu są jego efektywność i bezpieczeństwo. Metoda działa bezpośrednio i długotrwale po zabiegu, a stosuje się ją do walki z bólem przewlekłym, takim jak np. bóle stawów. Dzięki krioanalgezji ogranicza się ryzyko powstawania bólu przetrwałego i skraca się czas hospitalizacji pacjenta po wykonanej operacji.

Dla kogo ma zostać przeznaczony sprzęt?

Pieniądze mają zostać przekazane Klinice Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To właśnie w tej placówce po raz pierwszy w Polsce użyto Krioanalgezji podczas operacji naprawy deformacji klatki piersiowej.

Wspomniana Klinika jest jedyną w województwie zachodniopomorskim placówką, która zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów w wieku rozwojowym ze schorzeniami ortopedycznymi i skutkami urazów narządu ruchu. Klinika ma niezwykle szerokie możliwości diagnostyki tych schorzeń łącznie z badaniem rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badań ultrasonograficznych oraz scyntygraficznych. W klinice wykonuje się wszystkie dostępne procedury operacyjne, które są niezbędne do leczenia schorzeń ortopedycznych i urazowych u dzieci. W ciągu roku operacyjnie leczy się ponad 1000 pacjentów, a w szczególności wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, nierówności kończyn, zniekształceń klatki piersiowej, jałowych martwic, zaburzeń osi kończyn po urazach czy młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. To jednak nie wszystkie zabiegi, jest ich o wiele więcej.

Doświadczony zespół

W klinice pracuje niezwykle doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski, w którego skład wchodzą również lekarz specjalista rehabilitacji i rehabilitant. Placówka dysponuje salą pooperacyjną, która jest wyposażona w sprzęt monitorujący funkcje życiowe, gdzie pacjenci po zabiegach operacyjnych znajdują się pod ciągłą opieką wykwalifikowanego personelu. Przypadku nagłe są z kolei przyjmowane w trakcie pełnionych przez klinikę całodobowych dyżurów.

Link do zbiórki można znaleźć tutaj.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl