Zarząd Województwa w trybie pilnym uruchamia 2 mln zł na walkę z koronawirusem

Pieniądze z rezerwy kryzysowej umożliwią zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do ich przygotowania dla podopiecznych DPS-ów, pracowników opieki społecznej czy wolontariuszy. Środki zostaną przekazane w ramach tzw. prefinansowania projektu „Region dobrego wparcia”, który jest w końcowej fazie uruchamiania.

Urząd Marszałkowski poinformował, że prawdopodobnie już po świętach pierwsze partie środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice) trafią do wszystkich DPS-ów w regionie. Dostawą materiałów zajmie się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach tzw. prefinansowania wartego 33 mln zł projektu „Region dobrego wsparcia” (w związku z epidemią koronawirusa jego budżet zwiększono o ponad 8 mln zł).

– Walka z COVID-19 wymaga coraz większych nakładów, dlatego znacząco zwiększamy budżet naszego projektu „Region dobrego wsparcia”. Większość środków zostanie dopiero uruchomiona, ale nie chcemy i nie możemy czekać. Właśnie dlatego już dziś w trybie pilnym uruchamiamy 2 mln zł, które trafią na zakup i przygotowanie środków ochrony osobistej. Ten sprzęt powędruje m.in. do seniorów, niepełnosprawnych i pomagających im wolontariuszy. Te pieniądze pomogą zaspokoić najpilniejsze potrzeby – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Dzięki tej decyzji środki ochrony osobistej trafią również m.in. do wszystkich placówek opiekuńczo–wychowawczych, rodzinnych domów dziecka czy wiosek dziecięcych. Termin ich dostarczenia będzie jednak uzależniony od dostępności na rynku.

Projekt „Region dobrego wsparcia” będzie kontynuacją programu „Dobre Wsparcie”, który w ubiegłym roku został nagrodzony przez Komisję Europejską. Organ wykonawczy Unii Europejskiej uznał go za wzorcowy projekt w obszarze włączenia społecznego i najbardziej innowacyjne narzędzie IT w usługach społecznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl