Zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące udzielania teleporady

Zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Od 16 marca br., lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma wyjątkami, narzucić wizyty w formie teleporady.

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Informacja powinna być udzielana na miejscu, ale także telefonicznie i za pośrednictwem strony internetowej. Ważne, aby zawierała następujące dane:

 • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad
 • sposób ustalenia terminu teleporady
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
 • instrukcje o:

a) sposobie realizacji e-recepty
b) sposobie realizacji e-skierowania
c) sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
d) sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
e) możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Kiedy przysługuje bezpośrednia wizyta?

Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, w momencie gdy pacjent (lub opiekun ustawowy) nie wyraża zgody na teleporadę. Teleporada nie obowiązuje również w następujących przypadkach:

 • gdy pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
 • gdy dziecko nie ma jeszcze 6 lat,
 • jest to pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazano w deklaracji wyboru.

Kiedy teleporada?

Z teleporady skorzystają osoby, u których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, potrzebują recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia (a lekarz ma dokumentację medyczną). Teleporada udzielana jest także w przypadku, kiedy pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz posiada niezbędną dokumentację medyczną. Inne sytuacje, w których lekarz udziela teleporady:

 • kiedy potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • kiedy dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Podsumowując, dzięki teleporadzie można uzyskać:

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał).

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów: nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście w późniejszym terminie, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada

Przed udzieleniem teleporady konieczne jest potwierdzenie tożsamości pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta. Następnie przeprowadzany jest wywiad z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej. Po uzyskaniu niezbędnych danych lekarz stawia diagnozę oraz zleca właściwe postępowanie medyczne.
Ocena również czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta. Oprócz tego lekarz informuje pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Jeżeli lekarz odmawia przyjęcia bezpośrednio w placówce, należy zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłosić tę oraz inne nieprawidłowości.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl