Wojewoda zdecydował o podwojeniu liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19

W środę wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podjął decyzję o podwojeniu liczby łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym zakażeniem COVID-19. Powołany został także zespół, który zajmie się koordynacją działań związanych obsadą kadry medycznej w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem.

Liczba zakażeń na Pomorzu Zachodnim gwałtownie rośnie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w regionie odnotowano prawie 600 przypadków (w tym 167 w samym Szczecinie). Mimo, że tylko część osób wymaga hospitalizacji, to wolnych łóżek jest coraz mniej. W samym szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie w ciągu zaledwie tygodnia liczba pacjentów z COVID-19 wzrosła o ponad połowę. Obecnie przebywa tam 75 osób w stanie stabilnym oraz 11 osób w stanie ciężkim, które muszą być podłączone do respiratorów (placówka dysponuje 64 respiratorami). W całym województwie aktualnie hospitalizacji wymaga 107 pacjentów z COVID-19.

Jeśli liczba zachorowań wciąż będzie rosła w takim tempie, to wkrótce w placówkach może zabraknąć wolnych miejsc. Dlatego wojewoda zachodniopomorski zdecydował o podwojeniu liczby łóżek covidowych w szpitalach I poziomu (czyli tych, do których mogą trafić pacjenci z podejrzeniem COVID-19) i II poziomu (szpitale wojewódzkie w Szczecinie i Koszalinie). Została wydana również rekomendacja dotycząca podwojenia liczby łóżek covidowych w szpitalach innych niż Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Listę wszystkich placówek można znaleźć na końcu tekstu.

Gdzie i ile dokładnie przybędzie łóżek covidowych?

Polecenie podwojenia liczby łóżek wojewoda wydał dwóm szpitalom II poziomu, czyli szpitalowi wojewódzkiemu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie (ze 141 do 282) oraz szpitalowi wojewódzkiemu w Koszalinie (z 14 do 28). Dodatkowo szpitalem II poziomu zostanie też szpital wojskowy w Wałczu (liczba miejsc wzrośnie tam do 20). Łącznie w tych placówkach będzie więc 330 łóżek covidowych.

W pozostałych 25 szpitalach I poziomu liczba łóżek dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa zostanie zwiększona z dwóch do czterech (wyjątek stanowi szpital przy ul. Unii Lubelskiej, gdzie będzie 10 łóżek). To daje łączną liczbę 106 łóżek w szpitalach I poziomu.

Dodatkowo w szpitalach przy ul. Arkońskiej (na neurochirurgii, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii oraz w stacji dializ) oraz w Zdrojach (na oddziale położniczym i ginekologicznym) liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem, którzy wymagają specjalistycznego leczenia, zwiększy się do 227 (Arkońska) i 50 (Zdroje), co razem daje 277 miejsc.

Łącznie na Pomorzu Zachodnim dla pacjentów z COVID-19 lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem będzie więc 713 łóżek.

Powołano zespół do reorganizacji kadr medycznych

Równie ważne, co zwiększenie liczby łóżek covidowych, jest zapewnienie odpowiedniej ilości personelu medycznego. Z tym były problemy, bo brakuje zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Konieczne będzie więc kierowanie do szpitali II poziomu personelu z innych placówek.

Zwiększona liczba miejsc-łóżek w szpitalach II poziomu będzie wymagać z czasem również odpowiedniej ilości kadry medycznej, dlatego w najbliższych dniach Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, jeśli zajdzie taka potrzeba epidemiczna, będzie podejmował decyzję o kierowaniu dodatkowego personelu medycznego do miejsc leczenia pacjentów z potwierdzonym koronawirusem – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Zajmie się tym zespół pod przewodnictwem pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego ds. chorób zakaźnych prof. Miłosza Parczewskiego. W jego skład wchodzą: prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie lek. Katarzyna Krystosik-Łasecka, przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dr n. zdr. Gabriela Hofman, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Bożena Wojcikiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego dr n. zdr. Maria Smalec, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii mgr Bożena Leśniak oraz przewodnicząca ZOZ OZZPiP Bogusława Reszko-Szydłowska.

Szpitale II poziomu

• Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Arkońskiej w Szczecinie
• Szpital Wojewódzki w Koszalinie
• Szpital Wojskowy w Wałczu

Szpitale I poziomu

• Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
• SPSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie
• SPSK 2 przy al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie
• Szpital w Gryficach
• MSWiA w Koszalinie
• Szpital Rejonowy w Nowogardzie
• Szpital w Choszcznie
• Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne Szczecin
• Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
• Szpital Powiatowy w Sławnie
• Szpital Powiatowy w Pyrzycach
• Szpital MSWiA Szczecin
• Szpital w Stargardzie
• Regionalny Szpital w Kołobrzegu
• Szpital Wojskowy 109 w Szczecinie
• Szpital w Dębnie
• Szpital w Barlinku
• Szpital w Drawsku Pomorskim
• Szpital w Połczynie Zdroju
• Szpital w Kamieniu Pomorskim
• Szpital w Goleniowie
• Szpital w Szczecinku
• Szpital w Białogardzie
• Szpital w Gryfinie
• Szpital w Świnoujściu

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl