W szpitalu na Pomorzanach leczą raka jelita grubego najlepiej w Polsce

Brytyjscy eksperci w zakresie leczenia laparoskopowego raka jelita grubego przyznali operacjom przeprowadzonym przez dr Krzysztofa Kaseję z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na szczecińskich Pomorzanach najwyższą punktację w Polsce.

Rak jelita grubego jest trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim u kobiet. Przyczyn jest kilka – zbyt późna diagnoza, nieprawidłowo dobrana chemioterapia, słaba dostępność do leczenia i niezadowalające efekty zastosowanych technik leczenia operacyjnego. Teraz jest szansa na zmianę, bo Polska przyłączyła się do brytyjskiego programu LapCo, który jest uznawany za wzorcowy model kształcenia w zakresie technik laparoskopowego, małoinwazyjnego leczenia nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

Pierwszym etapem było wyłonienie najlepszych polskich ośrodków, w których wykonywane są tego typu zabiegi w zakresie raka odbytnicy i raka jelita grubego. Do programu zgłosiło się 17 ośrodków z Polski, spośród których ostatecznie 9 przesłało nieedytowane filmy z przeprowadzonych operacji. Brytyjscy eksperci oceniali, czy operacje są wykonywane według najwyższych światowych standardów. Kryteria spełniły tylko dwa ośrodki chirurgiczne, a najwyższą punktację otrzymał dr Krzysztof Kaseja z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Wyniki zaprezentowano podczas 48. Światowego Kongresu Chirurgii w Krakowie. Zwycięzcy prowadzić będą szkolenia w placówkach w całym kraju, które wyłoni Rada Lapco-Poland.

szpital Pomorzany rak jelita grubego LapCo
Fot. Materiały Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

Doskonała kadra i unikalny sprzęt

Dr Krzysztof Kaseja jest specjalistą chirurgii małoinwazyjnej. Od wielu lat zajmuje się m.in. małoinwazyjnym leczeniem nowotworów jelita grubego i odbytnicy oraz chirurgicznym leczeniem otyłości. – Kluczowe w leczeniu raka jelita grubego jest poprawne przeprowadzenie operacji, wykonanie badań patomorfologicznych wyciętych tkanek i dobranie odpowiedniej chemioterapii dla pacjenta – podkreśla dr Kaseja.

Nowotwory jelita należą do nowotworów złośliwych, które często dają przerzuty do innych narządów, zwłaszcza wątroby i węzłów chłonnych. Badaniem przesiewowym, które pozwala na wykrycie wczesnych przedrakowych zmian w jelicie grubym jest kolonoskopia, którą powinno się przeprowadzić profilaktycznie po 50. roku życia (a u osób obciążonych genetycznie nowotworami w rodzinie już wcześniej). Warto pamiętać, że jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka jelita grubego jest nadwaga i otyłość.

Otrzymany certyfikat LapCo United Kingdom potwierdza umiejętność i prawidłową technikę chirurga w przeprowadzaniu laparoskopowych operacji raka jelita grubego i odbytnicy według najlepszych standardów. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK-2 oprócz doskonałej kadry dysponuje nowoczesnym sprzętem – m.in. unikalnym w Polsce torem wizyjnym do laparoskopii z możliwością obrazowania w podczerwieni, dzięki któremu można oceniać ukrwienie operowanego jelita i przez to zmniejszać ilość powikłań pooperacyjnych – mówi Bogna Bartkiewicz, rzecznik prasowy SPSK nr 2 w Szczecinie.

W Wielkiej Brytanii 70% operacji zgodnie z LapCo, w Polsce 5-10%

LapCo United Kingdom to wzorcowy program akredytacyjny i szkoleniowy w zakresie laparoskopowych operacji jelita grubego. Przed jego powstaniem tą metodą w Wielkiej Brytanii przeprowadzano zaledwie 7% operacji, a obecnie jest to 70% laparoskopowych operacji raka jelita grubego. Coraz więcej dowodów naukowych świadczy o równoważności wyników onkologicznych operacji laparoskopowych raka okrężnicy w stosunku do operacji klasycznych, przy jednocześnie mniejszej liczbie wczesnych powikłań pooperacyjnych. Niezwykle ważne jest zachowanie onkologicznych standardów operacji. Czuwa nad tym stały nadzór LapCo, który potwierdza spełnianie najwyższych standardów onkologicznych. Z doświadczenia autorów LapCo korzystają również kraje spoza Europy, m.in. Stany Zjednoczone i Australia.

W Polsce technikami małoinwazyjnymi jest obecnie wykonywanych zaledwie 5-10% tego typu operacji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl