W galeriach i sklepach wciąż obowiązuje nakaz noszenia maseczek!

Choć obowiązek noszenia maseczki w sklepach i galeriach nie został zniesiony, to wiele osób ignoruje owe obostrzenie. Rosnąca liczba zakażeń pokazuje, że bagatelizowanie czwartej fali pandemii może się zakończyć utratą zdrowia.

W swoim codziennym raporcie Ministerstwo Zdrowia podało informację o 24 882 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, z czego 1299 dotyczy mieszkańców zachodniopomorskiego. To rekordowa liczba zakażeń od początku czwartej fali.

Przypominamy, że nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką. Jak zauważył wojewoda Zbigniew Bogucki podczas wideokonferencji z zarządzającymi sklepami i galeriami handlowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego:

– Zasady dotyczące obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowywania dystansu nie zostały zniesione. Nadal obowiązują klientów oraz pracowników sklepów i centrów handlowych. Niestety, smutna refleksja jest taka, że osoby, które nie przestrzegają obostrzeń mogą swobodnie poruszać się po obiektach handlowych. W miejscach, w których istnieje największy kontakt, a tym samym ryzyko zarażenia się koronawirusem zasady epidemiczne nie są przestrzegane w ogóle. Dlatego proszę o odpowiedzialność i egzekwowanie obowiązków. Wzrost zakażeń odbije się negatywnie nie tylko na ochronie zdrowia, ale w dalszej perspektywie również na funkcjonowaniu przedsiębiorców.

Nieprzestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach (w tym w sklepach), zgodnie z art. 46bb ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Ale usta i nos należy zakrywać również:

  • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
  • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni
  • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl