Urząd Marszałkowski chce przeznaczyć 5 mln zł na granty dla uczelni na walkę z koronawirusem

Uczelnie z Pomorza Zachodniego będą mogły ubiegać się o granty na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w walce z pandemią koronawirusa. To pomysł marszałka województwa Olgierda Geblewicza, który chce włączyć projekt „PROTO_LAB” do Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

– Gdy zaczęły pojawiać się głosy, że w naszych szpitalach brakuje środków ochrony, zachodniopomorskie uczelnie wyższe bardzo szybko znalazły pomysły, by pomóc w walce z epidemią COVID-19. Zaangażowanie Politechniki Koszalińskiej czy Akademii Sztuki w Szczecinie jest bardzo budujące. Uważam, że trzeba nasze szkoły wyższe włączyć w to, by wpisały się w walkę z epidemią w sposób innowacyjny. Chcemy nie tylko wspierać środowiska naukowe w zakresie produkcji w technologii 3D sprzętu ochronnego czy opracowania receptur i technologii dezynfekcji, ale umożliwić wdrożenie nowych, innowacyjnych i skutecznych sposobów poprawy ludzkiego bezpieczeństwa – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Granty dla uczelni z naszego regionu mają zostać przyznane w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. W skład projektu o nazwie „PROTO_LAB” wchodzić będą następujące instrumenty:

* granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację pomysłów; mają to być granty w wysokości do 150 tys. zł na trzy miesiące, które będą mogły zostać przeznaczone na wydatki osobowe zespołu badawczego, zakup materiałów do badań, produkcję prototypów oraz na wyposażenie laboratoryjne
* granty na testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych
* granty Plus na certyfikację niezbędną dla pilnego uruchomienia produkcji prototypowych rozwiązań

Według wstępnych szacunków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wsparcie dla uczelni walczących z epidemią koronawirusa może wynieść nawet 5 mln zł. Plan zakłada, że projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie do 100%, więc szkoły wyższe nie będą musiały angażować środków własnych. Prawdopodobnie granty będą mogły pokryć także poniesione już koszty, bo za wydatki kwalifikowane będą uznawane te zrealizowane od 1 lutego br. Nabór, który ma ruszyć w najbliższym czasie, będzie miał charakter ciągły.

Pieniądze na wsparcie uczelni z Pomorza Zachodniego będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to możliwe dzięki elastycznemu podejściu Unii Europejskiej do kwestii przeznaczenia środków unijnych na walkę z epidemią koronawirusa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl