UE przekaże 37 mld euro na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa

Podczas wczorajszego głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej Parlament Europejski poparł propozycje Komisji Europejskiej dotyczące przekazania 37 mld euro na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Za głosowało 683 europosłów, jeden był przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Środki z funduszu zostaną przeznaczone na wsparcie m.in. systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich firm, a także rynków pracy państw członkowskich. Polska na złagodzenie skutków kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa otrzyma największą kwotę ze wszystkich krajów UE – 7,4 mld euro.

„Z zadowoleniem przyjmuję decyzję o przekierowaniu kwoty 37 mld€ w ramach Funduszy Spójności na Inicjatywę Inwestycyjną w Odpowiedzi na Koronowirusa, aby wesprzeć szpitale, MŚP i miejsca pracy. Środki pomogą wsiom, miastom i regionom zająć się konsekwencjami kryzysu” – napisał dziś na swoim profilu na Twitterze marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Europosłowie wyrazili również zgodę na rozszerzenie Funduszu Solidarności UE (FSUE) na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym. To oznacza, że w tym roku każdy z krajów członkowskich będzie mógł otrzymać dodatkowo do 800 mln euro.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl