Tlenek węgla – cichy zabójca

09:57
Infografika: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. Większość tragicznych wypadków wynika z braku regularnych przeglądów systemów wentylacyjnych i kominowych, prób ich „uszczelniania” oraz wykorzystywania urządzeń grzewczych niezgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa.

Według raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na terenie naszego kraju w styczniu odnotowano jeden przypadek zgonu w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Od 1 września 2016 r. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 30 zgonów, które nastąpiły z powodu zatrucia czadem.

Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, następnie przedostaje się do krwioobiegu. Blokuje dostęp tlenu do organizmu, zajmując jego miejsce w czerwonych ciałkach krwi. Przy długotrwałym narażeniu powoduje śmierć przez uduszenie.

Główne przyczyny

Głównymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla są niesprawne przewody kominowe (wentylacyjne, spalinowe, dymowe) oraz niedostosowanie istniejących systemów wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 • Nie należy bagatelizować złego samopoczucia. Objawy zaczadzenia to m.in.: duszność, ból i zawroty głowy, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyspieszenie czynności serca, trudności z oddychaniem. Czując te objawy otwórzmy natychmiast okna i przewietrzmy mieszkanie. Warto również zasięgnąć porady lekarza.
 • Należy dokonywać okresowych kontroli instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenia.
 • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych.
 • Używać tylko sprawnych urządzeń dopuszczonych do obrotu.
 • W przypadku wymiany okien i/lub drzwi, sprawdzić poprawność działania wentylacji.
 • Często wietrzyć mieszkanie, a zwłaszcza pomieszczenia, w którym dokonuje się proces spalania.
 • Sprawdzać ciąg powietrza w kratkach i otworach wentylacyjnych. Można to zrobić przykładając kartkę papieru, jeśli wentylacja działa prawidłowo, kartka powinna przywrzeć.
 • Nie palić węgla drzewnego w pomieszczenia bez odpowiedniej wentylacji.
 • Zamontować czujniki tlenku węgla w całym domu lub w pomieszczeniach, które są przeznaczone do spania.

Jak pomóc w przypadku zatrucia tlenkiem węgla?

 • Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza. W skrajnych przypadkach nawet wybijając szyby w oknach.
 • Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce
 • Wezwać służby ratownicze (pogotowie, straż pożarna, ewentualnie pogotowie gazowe)
 • Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, zatrzymana jest akcja serca, należy natychmiast przystąpić do reanimacji.
 • Postarać się nie panikować, szybkie działanie może uratować życie poszkodowanego.

Słyszymy o tym, lecz nie myślimy, że to również nas może spotkać. Wydaje się, że mamy odpowiednie zabezpieczone mieszkanie, ale nie kontrolujemy stanu technicznego urządzeń i wentylacji. Zamiast odsuwać to na później, warto to zrobić już teraz i powtarzać regularnie. Nasze działania i zapobiegliwość mogą uratować życie nasze i naszych bliskich. Nie odkładaj tego na bok, nie wymawiaj się innymi wydatkami, zamontuj czujniki tlenku węgla, które zaalarmują Cię, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie.

K.Ch.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa