Szpital w Gryficach realizuje przełomowy program lekowy dla osób cierpiących na przewlekłą migrenę

Szpital w Gryficach od 1 grudnia 2022 roku realizuje nowy program lekowy „Profilaktyczne leczenie osób chorych na migrenę przewlekłą”. Placówka czeka na zgłoszenia pacjentów. 

Według szacunków około 10% społeczeństwa ma napadowe migrenowe bóle głowy, w tym od 1,5 do 2,5% to pacjenci z przewlekłą migreną. A migrena przewlekła to ponad 15 dni bólu głowy w miesiącu w okresie ostatnich trzech miesięcy. Zalecana przy tym schorzeniu jest terapia doustna, a także toksyna botulinowa (koszt nawet 2 tys. złotych). Nowoczesnym rozwiązaniem są przeciwciała monoklonalne podawane podskórnie raz na miesiąc lub na trzy miesiące – koszt ok. 3 tys. zł. Ta właśnie technologia lekowa została udostępniona polskim pacjentom od 1 lipca 2022 r. w ramach programu lekowego „Profilaktyczne leczenie osób chorych na migrenę przewlekłą”.

Do programu włączane są osoby z migreną przewlekłą, które w przeszłości miały już stosowane profilaktykę doustną – minimum dwoma lekami, które wymienione są w programie i z powodu ich nieskuteczności lub działań niepożądanych nie mogą ich dalej przyjmować. Program zakłada możliwość leczenia toksyną botulinową w pierwszej linii leczenia i przeciwciałami monoklonalnymi w drugiej linii leczenia. Program jest ogromnym przełomem w leczeniu chorych z migreną.

Od 1 grudnia 2022 roku szpital w Gryficach realizuje nowy program lekowy

Źródło: SPZZOZ w Gryficach MEDICAM

Kwalifikacją i dalszym leczeniem zajmuje się dr n. med. Marta Bott-Olejnik, koordynator Oddziału Neurologii Sławomir Brzozowski oraz pielęgniarka Katarzyna Mazurek.

Wszystkie informacje dotyczące programu lekowego można uzyskać pod numerem telefonu sekretariatu Oddziału Neurologii, telefon 91-384-57-70.

Zobacz także:

Rozmowa z ekspertem – dr n.med. Magdalena Boczarską-Jedynak:

Jak uzyskać leczenie migreny na NFZ z ramach programu lekowego – czytaj TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl