Szpital na Pomorzanach wygrał wielomilionową dotację na projekt chirurgii naczyniowej

Ponad 14 000 000 zł powędruje do szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie na realizację projektu oceniającego bezpieczeństwo i efektywność stent-graftów modelowanych przy użyciu druku 3D. Pomysłodawcami wykorzystania tej technologii są lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii.

Kwota 14,2 mln zł to wysokość grantu Agencji Badań Medycznych (ABM), zaś beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie. Placówka przystąpiła do konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych z projektem pt. „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”.

Celem tego projektu jest badanie na podstawie losowo dobranych do leczenia pacjentów, z wykorzystaniem technologii druku 3D. W tym projekcie druk 3D służy projektowaniu i dostosowaniu stent-graftów aortalnych do konkretnych pacjentów, w leczeniu patologii tętniaków aorty piersiowo-brzusznej.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie przystąpił do konkursu ARM i zdobył wysokie, bo drugie miejsce w rankingu ABM, uzyskując przy tym niemal pełną wnioskowaną w projekcie kwotę na realizację projektu. Obecnie trwa tzw. etap kontraktowania projektu – kompletowane są niezbędne dokumenty, podpisana zostanie umowa, przygotowywane będą niezbędne zgody na realizację zadań zaplanowanych w projekcie.

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii w Szczecinie

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK-2 jest w Polsce wiodącym ośrodkiem leczenia zarówno łuku aorty, jak i aorty piersiowo-brzusznej. Chirurdzy stosują przy tym technologię stent-graftów modyfikowanych przez nich samych – to tzw. PMSG (Physician Modified Stent-Grafts). Technologia ta została wprowadzona do klinicznego użycia w szpitalu na Pomorzanach trzy lata temu i umożliwiła leczenie pacjentów bez potrzeby kilkutygodniowego oczekiwania na wyprodukowanie stent-graftu, przygotowywanego na indywidualne zamówienie. Stent-graft jest modyfikowany na miejscu, przez lekarzy, którzy przeprowadzają operacje. Ponadto metoda ta jest kilkukrotnie tańsza.

Udział w realizacji projektu bierze tzw. Aortic Team szpitala na Pomorzanach – z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii: dr n. med. Paweł Rynio (kierownik projektu) i dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak  (koordynator ze strony Kliniki) oraz z Kliniki Kardiochirurgii – dr n. med. Krzysztof Filipiak, dr n. med. Tomasz Jędrzejczak oraz dr n. med. Seweryn Grudniewicz.

Partnerem wiodącym projektu jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, realizujący go z partnerami: Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ. Wszystkie ośrodki zajmą się leczeniem pacjentów z tej samej grupy – z tętniakami aorty piersiowo-brzusznej (w sumie przez cały okres projektu zoperowanych zostanie 100 osób). Zostaną oni losowo dobrani do leczenia – z wykorzystaniem tzw. stent-graftów komercyjnych (od producenta) lub stent-graftów modyfikowanych za pomocą technologii druku 3D.

W ramach konkursu granty otrzymało dziewięć projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 70 897 792,31 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl