Szkolenia z pomocy dla seniorów w PUM

Szkolenia z pomocy dla seniorów odbędą się w Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. PUM otrzymał od Fundacji Nutricia fantomy do żywienia dojelitowego oraz symulatory odczuć starczych i pompy do żywienia jelitowego. 17 listopada rozpoczęły się pierwsze szkolenia dla dydaktyków PUM. Szkolenie poprowadziła Ewa Misiura – Senior Medical Nutrition. Uczestnicy mogli nie tylko nauczyć się korzystania ze sprzętu pod okiem specjalisty, ale również doświadczyć odczuć starczych, zakładając do tego kombinezon i symulator.

Szkolenia z pomocy dla seniorów – bardzo cenne informacje

Wprowadzeniem do szkolenia było pokazanie możliwości korzystania ze wsparcia, jakie oferuje portal NutriMed StoMed, które zajmuje się żywieniem dojelitowym. Dydaktycy otrzymali dostęp do filmów instruktażowych i poradników. Następnym krokiem było zaprezentowanie fantomów do nauki żywienia enteralnego. Fantomy imitowały osobę dorosłą i dziecko. Uczestników przeszkolono z obsługi pomp zarówno do stosowania stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego.

Niecodziennie przeżycie

Niesamowitym doświadczeniem było także użycie kombinezonu do symulacji odczuć starczych. Dzięki niemu medycy mogli doświadczyć fizycznych zmian i ograniczeń wynikających z podeszłego wieku. Symulator umożliwia osobiste doznanie głównych wrażeń i ograniczeń. Taki punkt widzenia jest niezwykle ważny w szkoleniu personelu medycznego, studentów oraz osób mających w przyszłości pracować z seniorami. Pomaga także empatycznie podchodzić do seniorów.

Szkolenia z pomocy dla seniorów
Źródło: PUM w Szczecinie
Szkolenia z pomocy dla seniorów
Źródło: PUM w Szczecinie
Szkolenia z pomocy dla seniorów
Źródło: PUM w Szczecinie

W warsztatach wzięli udział kierownik ds. projektów Fundacji Nutricia – pan Michał Sawicki, kierownik Centrum Symulacji Medycznej prof. Elżbieta Grochans, kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Metaboliki prof. Ewa Stachowska oraz pracownicy wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Medycyny i Stomatologii.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl