Szczeciński magistrat chce walczyć z nadwagą i otyłością wśród dzieci

15:33

18 października br. w Urzędzie Miasta podpisano umowę na realizację nowego programu z zakresu polityki zdrowotnej Miasta Szczecin pod nazwą „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku lat 8 uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”.

Program pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku lat 8 uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych” to działanie realizowane w ramach Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina w obszarze odpowiedzialności społecznej. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia szczecińskich ośmiolatków, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami współczesnych chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo, program ma również za zadanie stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Dbanie o zdrowie najmłodszych mieszkańców to jeden z naszych priorytetów. Właśnie stąd decyzja o realizacji jednego z punktów Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina w zakresie polityki zdrowotnej – powiedział tuż przed podpisaniem umowy prezydent Piotr Krzystek. – Celem programu jest zdiagnozowanie pod kątem otyłości wszystkich dzieci, które chodzą do szkół podstawowych w naszym mieście. Umowa zostanie podpisana na 3 lata, będą nią objęte 3 kolejne roczniki. Chcemy, żeby program będzie realizowany również w następnych latach.

Program „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku lat 8 uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych” to działanie wieloletnie, a jego koszt całościowy wyniesie ponad milion zł. W ramach podpisanej umowy, zaplanowane zostało przebadanie wszystkich dzieci 8-letnich z kolejnych trzech roczników. Łącznie, przez najbliższe 3 lata programem zostanie objętych ponad 11 tysięcy ośmioletnich uczniów szczecińskich szkół podstawowych.

W trakcie trwania programu, jego uczestnicy zostaną poddani przesiewowym badaniom fizykalnym (wraz z pełnymi pomiarami antropometrycznymi) oraz wezmą udział w ankietach dotyczących ich stanu zdrowia, zachowań zdrowotnych oraz czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych występujących u dzieci. Uczestnicy programu, u których nie zostaną wykryte nieprawidłowości, otrzymają materiały edukacyjne oraz indywidualny plan postępowania zdrowotnego. Natomiast najmłodsi, u których ujawnione zostaną nieprawidłowości zdrowotne, zostaną skierowani do dalszej interwencji w ramach programu edukacyjno-zdrowotnego.

Uczniowie, którzy zostaną skierowani do dalszej części programu spotkają się z lekarzami, psychologami, dietetykami, psychologami oraz specjalistami aktywności fizycznej. Podczas spotkań dokonana zostanie szczegółowa ocena stanu zdrowia dziecka oraz ocena wyników przeprowadzonych wcześniej testów przesiewowych. Dodatkowo, zlecone zostaną również badania laboratoryjne, pozwalające na jak najlepsze rozpocznie problemu dotyczącego konkretnego uczestnika programu. W porozumieniu ze wszystkimi specjalistami biorącymi udział w realizacji programu, zostanie wytyczony indywidualny plan postępowania zdrowotnego, skupiający się między innymi na zmianie diety, aktywności fizycznej i wprowadzeniu zachowań prozdrowotnych w rodzinie uczestnika.

Nowy program z zakresu polityki zdrowotnej Miasta Szczecin zacznie funkcjonować we szczecińskich szkołach podstawowych do końca tego roku. Jego realizatorem będzie Pomorski Uniwersytet Medyczny, przy wsparciu Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin