Stacja sterylizacji, przyłbica i aplikacja. Uczelnie z regionu otrzymały granty na walkę z pandemią

Trzy zachodniopomorskie uczelnie pozyskały środki unijne na opracowanie technologii wspierających służbę zdrowia w walce z koronawirusem. Wsparcie zostało udzielone w ramach projektu PROTO_LAB, który jest jednym z filarów Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

Eurofundusze od Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialny Proto_Lab” otrzymały Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Koszalińska. W ogłoszonym pod koniec kwietnia br. naborze można było pozyskać środki na wsparcie dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację pomysłów. Granty w wysokości do 150 tys. zł na trzy miesiące mogą zostać przeznaczone m.in. na wydatki osobowe, zakup materiałów do badań czy produkcję prototypów.

Uruchomione specjalnie dla uczelni unijne fundusze mają ułatwić im przygotowanie rozwiązań, które będzie można skutecznie zastosować w dalszej walkę z koronawirusem, np. w regionalnych szpitalach. W czasie pandemii to m.in. zachodniopomorscy naukowcy wystąpili z chęcią niesienia bezinteresownej pomocy lekarzom i kadrze medycznej. Ich pomysły i wysiłki postanowiliśmy wesprzeć wykorzystując elastyczne podejście Komisji Europejskiej oraz możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Na co uczelnie przeznaczą środki?

Uczelnie z regionu pozyskały łącznie granty w wysokości blisko 400 tys. zł. Najwięcej, bo blisko 150 tys. zł otrzyma Uniwersytet Szczeciński, który przeznaczy je na stworzenie prototypu taniej i mobilnej stacji sterylizacji. Z aparatury odkażającej za pomocą nadtlenku wodoru mają korzystać głównie szpitale, policja czy straż pożarna, ale będzie mogła być używana także przez przedsiębiorców z sektora turystycznego.

135 tys. zł trafi do Politechniki Koszalińskiej, która opracowała dla służb medycznych i mundurowych prototyp przyłbicy wielorazowego użytku. Z kolei Akademia Sztuki w Szczecinie pozyskała 107 tys. zł na aplikację umożliwiającą rehabilitację w przewlekłych chorobach układu oddechowego pacjentów z COViD-19 oraz fizjoterapię oddechową.

Nabory w wartym 5 mln zł projekcie PROTO_LAB mają charakter ciągły. Oprócz grantów dla zespołów badawczych, przewidziano również wsparcie na testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych lub certyfikację niezbędną dla pilnego uruchomienia produkcji prototypowych rozwiązań. Uczelnie nie są zobowiązane do posiadania wkładu własnego, a za wydatki kwalifikowane można uznać nawet te zrealizowane już od 1 lutego br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl