SmartDoktor – ruszył pilotażowy program!

SmartDoktor to pilotażowy program zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży z niedoborami odporności. Wszystkie placówki opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mogą testować go już od 15 grudnia.

SmartDoktor obejmie ponad tysiąc pacjentów

W programie znajdzie się 1200 pacjentów do 18 roku życia, którzy borykają się z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Program jest skierowany do pacjentów, którzy znajdują się pod opieką lekarza podstawowej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach poradni gruźlicy i chorób płuc, otolaryngologii dziecięcej, alergologii dla dzieci oraz immunologii.

Program umożliwi zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów poprzez osłuchiwanie pracy płuc oraz serca, a także badanie obrazowe ucha, gardła, skóry i całego ciała.

Zdalne wykrywanie objawów

Placówki, które biorą udział w pilotażu otrzymają środki, które będą mogły przeznaczyć na zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych, które umożliwią zdalne wykrycie pierwszych objawów przeziębienia, grypy oraz innych infekcji wirusowych i bakteryjnych dróg oddechowych, ucha środkowego czy skóry. To rozwiązanie umożliwi wczesne wykrycie wszelkich zmian, a dzięki temu – szybsze wdrożenie leczenia.

O kwalifikacji placówek do programu decyduje kolejność złożenia wniosku, w którym powinny znaleźć się m.in. informacje nt. listy pacjentów spełniających kryteria programu. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków na zakup 600 urządzeń.

Więcej informacji

Placówki, które są zainteresowane programem SmartDoktor i mają zawartą umowę z NFZ w zakresie udzielania świadczeń dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej lub świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie gruźlicy i choroby płuc, otolaryngologii dziecięcej, alergologii dla dzieci, immunologii mogą składać wnioski do wyczerpania puli środków na zakup urządzeń, jednak nie później niż do 28 grudnia 2022 roku. Link do składania wniosków można znaleźć TUTAJ.

W programie nie mogą wziąć udział placówki, które zawarły umowę na realizację programów pilotażowych w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Pilotażowy program SmartDoktor powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej potrwa 6 miesięcy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl