Samorząd województwa przekaże blisko 31,5 mln zł jednostkom ochrony zdrowia

Podczas dzisiejszej internetowej konferencji marszałek Olgierd Geblewicz poinformował, że jednostki ochrony zdrowia z Pomorza Zachodniego otrzymają prawie 31,5 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa.  

Przyznanie kolejnej puli środków w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego było możliwe dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Docelowo pieniądze trafią do 30 placówek leczniczych z naszego regionu (m.in. szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych i klinicznych oraz ratownictwa medycznego).

–  Przewidując drugą, jesienną falę pandemii, już w czerwcu przygotowaliśmy pakiet działań zmierzających do przygotowania przede wszystkim placówek leczniczych, ale i służb ratunkowych oraz szkół – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Oddaję wielki szacunek wszystkim, którzy z oddaniem i poświęceniem walczą z pandemią, ratując życie i zdrowie mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jednak, żeby ta walka była efektywna, jednostki ochrony zdrowia muszą być doposażone w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. W drugiej edycji Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego przeznaczamy na ten cel 31,5 mln zł. Zależało nam, żeby pomoc trafiła także do najmniejszych szpitali.

Środki będą mogły zostać przeznaczone m.in. na refundację wydatków na środki ochrony osobistej, wynagrodzenia czy zakup sprzętu (aparaty RTG, USG, EKG, respiratory czy łóżka medyczne).

Największa kwota, bo aż 5 mln zł, trafi do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dzięki temu stacja będzie mogła kupić cztery wyposażone ambulanse, trzy pompy infuzyjne, trzy defibrylatory, trzy respiratory, sprzęt diagnostyczny, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji, a także krzesła transportowe.

To już drugie tak znaczące wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. W marcu br. pięć szpitali z Pomorza Zachodniego otrzymało pomoc w wysokości ok. 20 mln zł ze środków RPO i budżetu województwa.

W ramach drugiej edycji Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pieniądze trafią nie tylko do placówek leczniczych, ale także do Ochotniczych Straży Pożarnych, WOPR oraz samorządów, które przekażą pomoc szkołom. Łączna wartość wsparcia to ponad 62 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl