Roślinność w mieście chroni przed zanieczyszczonym powietrzem

12:14
roślinność w mieście
Zdjęcie ilustracyjne

Miejska roślinność chroni przed skutkami zanieczyszczonego powietrza. Najnowsze badania, opisane na łamach „Scientific Report”, prowadzono na boiskach szkolnych.

Sadzenie roślin pomiędzy jezdniami a placami zabaw czy boiskami szkolnymi znacząco obniża poziom substancji toksycznych, pochodzących z ruchu samochodowego, które dostają się do płuc dzieci. Roślinność sadzona wzdłuż dróg może zatem wpłynąć na znaczną poprawę jakości powietrza w mieście – dowodzą naukowcy z zespołu Barbary Maher (Lancaster University, Wielka Brytania).

Zanieczyszczenie powietrza, którego źródłem jest ruch uliczny, negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przyczyniać się może do rozwoju chorób serca i krążenia, oddechowych i neurologicznych. Uważa się, że rocznie na świecie dochodzi do 6-9 mln przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczonym powietrzem. Szczególnie niebezpieczna może być ekspozycja dzieci na zanieczyszczenie, ponieważ ich narządy dopiero się rozwijają.

Naukowcy badali kilka boisk szkolnych usytuowanych w sąsiedztwie jezdni. W trzech przypadkach między boiskiem a jezdnią rosły rośliny, w czwartym, kontrolnym, nie było żadnej roślinności. Przy jednym boisku znajdowała się osłona z bluszczu, przy drugim żywotniki (tuje), przy trzecim zaś kombinacja żywotników, brzóz brodawkowatych i jałowca.

Najskuteczniejsza okazała się bariera z żywotników, która zatrzymywała niemal połowę sadzy i około 46 proc. pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz 26 proc. pyłu PM 1.

Zdaniem naukowców żywotnik okazał się tak skuteczny w zatrzymywaniu zanieczyszczeń ze względu na budowę jego liści, które są drobne i gęste, przez co działają jak filtr.

Źródło: naukawpolsce.pl