Rehabilitacja lecznicza dla pacjentów onkologicznych pomoże wrócić do pracy

Rehabilitacja lecznicza to niezwykle ważna kwestia w powrocie do zdrowia. 225 osób zakwalifikowało się do tej pory do specjalnego programu rehabilitacji leczniczej, który realizuje Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Pacjenci mogą liczyć na wsparcie, które będzie dostosowane do ich potrzeb. Możliwy będzie m.in. udział w 10-dniowym turnusie nad morzem. Projekt wciąż ma wolne miejsca.

Rehabilitacja lecznicza wspomagana ze środków UE

Unijny projekt jest realizowany przez ZCO od 2021 roku. Jego celem jest niesienie pomocy dla osób, które przeszły radykalne leczenie onkologiczne lub są w trakcie kuracji.  Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną objęte specjalną rehabilitacją leczniczą, która będzie dostosowana do ich indywidualnych potrzeb.

– To kompleksowe działanie, które ma pomóc pacjentom onkologicznym w powrocie do pracy. Przewidziano konsultacje z onkologiem, wsparcie psychologa czy porady lekarza rehabilitacji. Rehabilitacja dostosowana jest indywidualnie do potrzeb pacjenta – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ze wsparcia skorzystało już prawie 200 osób

Ćwiczenia odbywają się w małych grupach, na specjalnie przygotowanej sali rehabilitacyjnej. Pacjenci mogą również skorzystać z konsultacji dietetycznych oraz z pomocy psychoonkologa. Dotychczas ze wsparcia skorzystało 191 osób. Na wszystkich uczestników czekają też tzw. „wyprawki motywujące”, zawierające m.in. kijki do Nordic Walkingu. W październiku odbyły się pierwsze 10-dniowe turnusy rehabilitacyjne w Kołobrzegu.

– Projekt realizowany przez ZCO potrwa do września 2023 r. i docelowo obejmie 500 osób dotkniętych chorobą nowotworową. Udział w projekcie rehabilitacyjnym jest całkowicie bezpłatny. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

W programie wciąż są wolne miejsca. Zgłaszać się można przez stronę internetową, którą można znaleźć TUTAJ, a także bezpośrednio w biurze projektu: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22, Szczecin, tel. 514-946-376. Udział w projekcie jest bezpłatny. Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu.

–  Działania realizowane przez ZCO obejmują też szkolenia lub inne formy kształcenia dla pracowników medycznych z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych –  mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Nowoczesny system

Podczas rehabilitacji wykorzystuje się również nowoczesny system RehaCom, który służy do treningu funkcji poznawczych pacjenta. ZCO to drugi środek onkologiczny w Polsce, który posiada ten system. Umożliwia on m.in. ocenę funkcji poznawczych pacjenta przed dołączeniem do treningu, a także opracowanie zaleceń treningowych z uwzględnieniem wyniku początkowego oraz postępów pacjenta. Dzięki projektowi pacjenci mogą osiągnąć wiele korzyści, takich jak zmniejszenie częstotliwości występowania bólu oraz ograniczyć inne zaburzenia czynności (np. obrzęk chłonny).

Każdy pacjent dowie się także, jak się odżywiać w trakcie trwania i po przejściu choroby onkologicznej. Wielu uczestników pozytywnie wypowiedziało się nt. skutków psychoterapii, a zwłaszcza spotkań grupowych. To pomaga pokonać towarzyszące chorobie poczucie osamotnienia, strachu przed nawrotem choroby, uczy bezpiecznych i skutecznych sposobów reakcji na stres, a także autorelaksacji i wyciszenia.

Zgodnie z założeniem, w wyniku projektu co najmniej 60% uczestniczących w nim pacjentów ma utrzymać swoje aktualne zatrudnienie bądź znaleźć nową pracę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to blisko 6,4 mln zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 5,5 mln zł. Całość realizowana jest zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl