RAPORT – Stan psychiczny dzieci po 2 latach pandemii

Stan psychiczny dzieci i młodzieży w ciągu 2 lat pandemii znacznie się pogorszył. Wyniki badania przeprowadzonego wśród specjalistów prezentują, że jest to naprawdę ogromny problem.

Co mówi badanie?

Badanie przeprowadzono wśród specjalistów psychologów oraz pedagogów. Pokazuje ono, że stan psychiczny oraz emocjonalny dzieci w czasie pandemii się zdecydowanie pogorszył. Tak twierdzi aż 87% badanych. 78% badanych zaobserwowało zwiększenie się zgłoszeń oraz próśb o interwencją oraz o pomoc kierowaną do psychologów oraz do pedagogów.

Dlaczego wykonano badanie?

Badanie jest odpowiedzią na pytania czytelników do redakcji magazynu psychologicznego dla dzieci pod tytułem ,,Małe Charaktery”. Celem tego badania było opracowanie dokładnego raportu dotyczącego kondycji psychicznej dzieci i młodzieży po dwóch latach działania w pandemicznej rzeczywistości. Zdalne nauczanie, obostrzenia, kwarantanny, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami. Te wszystkie czynniki miały poważny wpływ na kondycję psychiczną młodych ludzi. Raport miał ustalić, jak duży wpływ pandemia miała na dzieci oraz na młodzież.

Niecodzienna grupa badanych

Wnikliwy raport dotyczący stanu psychicznego dzieci i młodzieży po dwóch latach pandemii został przeprowadzony przez zespół redakcji magazynu Małe Charaktery przy wsparciu naukowców z Wydziału Psychologii i Kognitywistki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktor Karolina Appelt z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM, stwierdziła, że: Unikalność tego badania polegała na tym, że przeprowadziliśmy je na próbie 306 specjalistów, z czego 40% to psycholodzy oraz pedagodzy szkolni. Jest to bardzo specyficzna próba, ponieważ byli to specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą. Jak pomyślimy o tym, że każdy z tych specjalistów pracuje z dziesiątkami, a nawet setkami podopiecznych, a przecież tak jest w dużych placówkach oświatowych, zobaczymy, że to próba 30 tysięcy, a może nawet więcej, dzieci i młodzieży, które zostały objęte tym badaniem.

Wspomina ona również o tym, że: Wyniki tego badania są wyjątkowo miarodajne nie tylko z uwagi na dużą liczbę respondentów, ale również dlatego, że są to osoby, które mają profesjonalną wiedzę i kompetencje. – Mogą więc spojrzeć na omawiane zagadnienia z pewnej perspektywy, dokonać analizy, pewnych uogólnień i generalizacji, co jest dla nas niezwykle cenne.

Psycholożka dziecięca i psychoterapeutka Magdalena Lange–Rachwał uważa to badanie za bardzo cenne. Dodaje również, że: Dostaliśmy twarde dane, z tego co oni widzą, co obserwują, czego doświadczają na co dzień. Takie chłodne podejście do tematu jest bardzo potrzebne, bo jak wiemy na czym stoimy to wiemy, co możemy zrobić.

Wyniki dają do myślenia

Badanie pokazało, że zdecydowana większość osób jest zgodnych. Widzą znaczne pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Ponad 87% badanych mówi że ta kondycja uległa pogorszeniu. Aż 45% osób stwierdza, że to pogorszenie było znaczne. 2 lata doświadczeń z pandemią wywołało bardzo poważne konsekwencje. 78% specjalistów zaobserwowało większą ilość zgłoszeń dzieci i młodzieży z prośbą o pomoc i interwencję.

Przeprowadzony raport pokazał, że czas pandemii mocno wiąże się ze wzrostem depresji wśród dzieci i młodzieży (twierdzi tak aż 67% badanych specjalistów) oraz uzależnień od technologii (59%) i wzrostem zaburzeń lękowych (54%). Najwięcej trudności miały dzieci w wieku od 13 do 16 lat.

Trzy najczęściej zgłaszane przez dzieci i młodzież trudności związane z nauczaniem zdalnym to:

– trudności z samoregulacją w uczeniu się (samodzielne organizowanie procesu uczenia się, trudności z motywacją) – 88%

– izolacji od ludzi – 63%

– trudności sprzętowych i braku odpowiednich warunków do nauki w domu – 48%.

Specjaliści zgodnie twierdzą, że podczas edukacji w trybie zdalnym uczniom w największym stopniu brakowało bezpośredniego kontaktu z koleżankami/kolegami z klasy/szkoły (uważa tak 88%).

Zaskakujące zalety nauki zdalnej

Wśród minusów związanych z pandemią znalazły się również plusy. Możemy tutaj wymienić:

  • zmniejszenie stresu szkolnego (uważa tak 53%);
  • możliwość zadbania o dłuższy sen (45%);
  • więcej wolnego czasu, który można wykorzystać dla siebie np. na rozwijanie pasji (ponad 37%).

22% badanych uważa również, że dzieci i młodzież doceniły szkołę i pracę nauczycieli. Udało im się również rozwinąć nowe umiejętności.

25% ankietowanych specjalistów mówi, że rodzice oraz nauczyciele dzieci i młodzieży nie zauważyli żadnych pozytywnych skutków izolacji oraz zdalnego nauczania.

Wyniki raportu pokazują, że konieczne są działania systemowe, które będą pomagały dzieciom i młodzieży radzić sobie z doświadczeniami z ostatnich dwóch lat. Doktor Karolina Appelt uważa, że: W obecnej sytuacji tak dużych potrzeb żaden system, nawet najlepiej funkcjonujący, nie wytrzymałby takiego zapotrzebowania i z całą pewnością obecna sytuacja wymaga też uruchomienia naturalnych zasobów wsparcia, które mamy w najbliższych środowiskach, czyli w środowisku rodzinnym i szkolnym.

Specjaliści sądzą również, że niezwykle ważny jest kontakt z nauczycielem oraz jego umiejętności odnoszące się do wykorzystywania łatwych i dostępnych form pomocy. Mają tutaj na myśli przede wszystkim rozmowy z podopiecznymi oraz organizowanie zajęć integracyjnych. Doktor Karolina Appelt dodaje, że: Ważne, aby wychowawcy mieli świadomość roli, jaką pełnią, ale też, żeby wspierać ich poczucie kompetencji w tym obszarze, żeby mieli poczucie, że mają wystarczające zasoby, środki, możliwości, umiejętności, aby takiej pomocy udzielać.

Jeden temat zakończony, pora na kolejny

Ankiety, na podstawie których powstał raport, były dystrybuowane na kilka tygodni przed drugą rocznicą pierwszego lockdownu w Polsce. Wyniki miały być opublikowane właśnie wtedy, aby zamknąć klamrą okres dwóch lat pandemii. Nikt się nie spodziewał, że sytuacja na świecie tak błyskawicznie się zmieni.

Edyta Żmuda, redaktor naczelna magazynu „Małe Charaktery”, mówi, że: Myśleliśmy o tym raporcie w takich kategoriach zwieńczenia pewnego tematu, czy pewnego obszaru. Natomiast z perspektywy tu i teraz, kiedy mówimy o sytuacji działań wojennych w Ukrainie, ten raport nabiera innego znaczenia. Ten raport jest o tyle ważny, że realnie mamy w tym momencie wiedzę, co dla dzieci stanowiło największą trudność i z jakim obciążeniem wchodzą one w kolejne etapy swojego rozwoju psychospołecznego. Także z tej perspektywy myślę, że to jest istotne, żeby specjaliści czy opiekunowie dzieci wiedzieli z czym się mierzymy, już tu i teraz.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 306 osób drogą korespondencyjną w dniach 14-28 lutego 2022 r.

Więcej informacji: TUTAJ

raport z badań

Fot. Małe Charaktery

raport z badań
Fot. Małe Charaktery
raport z badań
Fot. Małe Charaktery
raport z badań
Fot. Małe Charaktery
raport z badań
Fot. Małe Charaktery
raport z badań
Fot. Małe Charaktery

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl